Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Endring av ambulanseberedskap sommeren 2019 i Trysil og Engerdal

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 27.06.2019 09:23:16 | Emneord (los) forsiden
Ambulanse

​Det vil i år bli endring i ambulanseberedskap i sommerferieperioden (fra mandag uke 26 til og med uke 34). Til vanlig er ambulanseberedskapen i området bestående av 3 døgnambulanser og 1 deldøgnambulanse (08.00-17.30.) I perioden beskrevet over vil det være 3 døgnambulanser mens deldøgnambulansen vil bli erstattet av Akuttbil enredder. Det vil si at det vil være en enmannsbetjent enhet i stedet for en vanlig tomannsbetjent båreambulanse. Akuttbilens åpningstid vil være 08.00 til 17.00 alle dager.

​Bakgrunn:

Bakgrunnen for endringen er mangel på kvalifisert personell i sommerferieavviklingen. Oppdragsmengden gjennom året i området er varierende og sesongavhengig. For ambulansetjenestens del synker aktiviteten med ca 30 % i sommerperioden og dette gjør at vi vurderer det som en forsvarlig beredskapsendring. Tiltaket er risikovurdert og drøftet innad i divisjonen, også med tillitsvalgte. Tiltaket vil kreve at AMK er mer aktiv med beredskapsflytting innad i eget område og fra andre områder og inn mot vårt om det skulle bli nødvendig.

Lokalisering:

Enheten lokaliseres i Engerdal og oppmøtested for personellet blir hovedsakelig Engerdal ambulansestasjon. Enheten styres av AMK og forflyttes ved behov for å ivareta beredskap i områder der akuttberedskapen svekkes/er mangelfull pga. ambulanseoppdrag eller for å dekke opp i områder med normalt lang responstid. Enheten vil være en mobil enhet «på hjul» i store deler av vaktens lengde. Det påpekes at enheten i hovedsak holdes i området Trysil/Engerdal da den erstatter båreambulanse i Engerdal, men vil kunne bistå i andre nærliggende områder ved behov (dette vurderes av AMK ut i fra den totale ressurstilgangen til en hver tid).

Bemanning:

Enheten bemannes av Paramedic eller Ambulansearbeider med lang operativ tjeneste som innehar medisinske delegeringer og operativ kompetanse. Alt personellet som bemanner enheten er personlig egnet for denne type tjeneste og gjennomgår egen opplæring og utsjekk.

Bruk, disponering og utstyr:

Enheten har ikke transportkapasitet til båretrengende pasienter og vil derfor være en førsterespondent ved akuttoppdrag og vurderingsoppdrag samt bistand til annen ambulanse etc. Båreambulanse vil varsles parallelt ved oppdrag som tilsier at pasient trenger båretransport. Det er naturlig å benytte akuttbilen som Innsatsleder Helse ved hendelser der funksjonen opprettes eller som støttefunksjon til ILH der dette er nødvendig, dette for å frigjøre båreambulanse til pasienttransport. Enheten utfører pasientbehandling ut fra gjeldende prosedyrer i Divisjon prehospitale tjenester - Sykehuset Innlandet og disponerer utstyr og medikamenter tilsvarende en båreambulanse. Disponering av enheten er et linjeansvar i AMK og enheten varsles av AMK. Enheten kan be om bistand fra lokal lege, helsepersonell eller brannvesen hvis dette er nødvendig og mulig.

Spesielle hensyn:

Akuttoppdrag og hasteoppdrag fra AMK vil alltid prioriteres.
Det påpekes at disponering av akuttbilen IKKE skal gå ut over personellets sikkerhet og det enkelte personellets vurdering av egensikkerhet knyttet til det enkelte oppdrags karakter er suveren og kan ikke overprøves.

Sist oppdatert: 27.06.2019 09:36:58