Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Status vedrørende bredbåndsprosjektet i Engerdal

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
blå kabel til datamaskin fra modem

Engerdal kommune har i lenge tid jobbet med å forbedre bredbåndstilbudet til våre innbyggere. Fra statlige myndigheter er det også uttrykt at dette skal være et satsingsområde, og Stortinget har årlig bevilget noen midler til dette formålet.​


Etter en anbudsrunde er det nå inngått kontrakt med Telenor om å starte bredbåndsutbygging (basert på fiber). I det første byggetrinnet vil følgende områder bli bygget ut:

· Sømådalen og Buvika med Johnsgård
· Strekningen fra Røa til Drevsjø med avstikkere langs Vestveien og til Lillebo

Kostnadene dekkes delvis av statlige midler (Nkom-midler), kommunale midler og en andel fra utbygger.

Grendene Engerdal og Drevsjø bygges ut på kommersielt grunnlag (bekostes av utbygger).

Telenor har beregnet at andelen av befolkningen i kommunen som får bredbånd etter dette vil øke fra 13 % til 54 %, altså en økning på 41 prosentpoeng!

Denne utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2019.

Det er søkt nye statlige midler for et byggetrinn 2, som i prinsippet omfatter de delene av kommunen som ikke omfattes av første byggetrinn. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har mer avklaringer omkring dette byggetrinnet.

Sist oppdatert: 28.08.2018 11:02:17