Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Boligprosjekt Engerdal Torg

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Idetegning%20på%20bolig

​Ideskisse av bolig​

​​​Kommunestyret fattet i møte 19.06.2019 vedtak om å bygge omsorgsboliger samt leiligheter for salg og utleie i tilknytning til Engerdal torg. Engerdal kommune skal stå som eier av omsorgsboligene mens øvrige leiligheter skal oppføres og eies av privat utbygger. Alle bygg skal plasseres i området mellom Engerdal torg og Engeråa. Eksisterende bygg inkludert lager vil ikke komme i konflikt med utbyggingen.

For å kunne realisere disse planene måtte det til en reguleringsendring for området. Arbeid med ny reguleringsplan for Engerdal sentrum ble igangsatt vinter 2019/2020. Reguleringsplan forventes vedtatt i løpet av oktober 2020.

I mellomtiden har vi arbeidet med prosjektering. Omsorgsboligene prosjekteres fullt ut siden kommunen skal stå som eier. Øvrige bygg vil bli opp til utbygger å detaljprosjektere. Kommunen vil stille krav om at alle bygg skal ha samme design og inngå i en helhetlig plan for området. Reguleringsplanen har føringer på hva som vil bli lov å bygge.

Etter at reguleringsplanen er vedtatt vil vi kunne starte å utarbeide anbudsdokumenter. En prosess som vil pågå ut året. Byggestart er tenkt tidlig vår 2021. Anbudet vil ha en slik utforming at den entreprenør som vinner bygging av omsorgsboligene for kommunens regning forplikter seg til å bygge minimum 6 andre leiligheter i privat regi.

Det skulle ikke være noen stor risiko for utbygger å gripe denne sjansen. Engerdal kommune har allerede 5 ulike familiekonstellasjoner som ønsker å leie eller kjøpe leilighet i et slikt bygg. Det er både enslige og ektepar som ønsker å flytte til leilighet. Det er også ønske om å leie leilighet fra utenbygds. Det tyder på at prosjektet blir vellykket. Når det gjelder omsorgsboliger ser vi ut fra statistikker at det vil bli økt behov i årene framover.

Vedlagte skisser viser hva vi tenker, men skissene er ikke endelig og må sees på som ideskisser. For at Husbanken skal gi tilskudd må også skisser godkjennes hos de. Det forventes at Husbanken gir tilskudd på ca. 6 millioner kroner til omsorgsboligene. Dette har vi allerede fått foreløpig tilsagn om. Så alt skulle nå ligge til rette for å realisere både omsorgsboliger og øvrige leiligheter for leie eller salg. 

Sist oppdatert: 17.09.2020 08:57:59