Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Ønsker du å være meddommer?

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Klubbe%20på%20dokumenter

​Du kan nå melde din interesse for å være meddommer til Nord-Østerdal tingrett, Nord-Østerdal jordskifterett eller Eidsivating lagmannsrett for perioden 2021-2024 .

Meddommere fra Engerdal

For perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024 skal det velges:

 • 2 lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett, 1 kvinner og 1 mann
 • 4 meddommere ved Nord-Østerdal tingrett
 • 6 meddommere til Nord-Østerdal jordskifterett, 3 kvinner og 3 menn, og det er i tillegg ønskelig at 1 av medlemmene har reindriftsfaglig bakgrunn.

 

Det kan forventes at hvert medlem skal tjenestegjøre i to saker per år. Antallet meddommere er derfor redusert fra inneværende periode for å forsøke og ivareta denne hyppigheten.

 

Sammensetning

Utvalgene av meddommere bør ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å ivareta den aldersmessige sammensetningen ønsker vi oss kandidater som er under 30 år. Vi ønsker oss også meddommerne er født utenfor landet og som har gode norskkunnskaper.

 

Meddommer

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Dette er vanlige borgere som skal kunne bidra med et folkelig syn som en motvekt til rettsmyndighetene. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn.

Både i tingretten og i lagmannsretten deltar meddommere ved behandling av straffesaker. Meddommerne blir trukket tilfeldig fra utvalget til hver enkelt sak. Det skal i utgangspunktet være like mange av hvert kjønn.

 

Hvem kan bli meddommer?

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende:

 • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start 1. januar 2021,
 • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Engerdal kommune på valgdagen, og
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
 •  ​

​​​​Jordskiftemeddommer

Retten uttrykker at det er ønskelig at det blir oppnevnt jordskiftemeddommere som har

kunnskap om:

 • Jord- og skogbruk
 • Prosjektering/bygging av private veger (veger for bolig, hytte, skogbruk og jordbruk)
 • Plan- og bygningsloven (utbyggingsplaner, reguleringsplaner, søknadsprosesser med mer)
 • Verdivurdering i forhold til fast eiendom
 • For Engerdal ønsker de også at minst 1 medlem har reindriftsfaglig kunnskap

Jordskifteretten må ofte gjennomføre befaring i skog og mark. Det må derfor legges vekt på at

jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget.

 

Hvordan søke

Hvis du har lyst til å bli meddommer eller ønsker å foreslå noen kandidater, så ber vi om at du bruker det elektroniske skjemaet til høyre. Fristen settes til 14. juni 2020.​

Sist oppdatert: 03.06.2020 14:48:24