Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledige stillinger Engerdal barnehage

Av:
utelek%20i%20barnehagen%20-%20forsidebilde
Vi har ledig to stillinger i Engerdal barnehage. Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsskjema finner du her. Søknadsfrist 14.07.2015
​ Stilling 2 Stillinger i Engerdal barnehage
Stillingstype/-prosent

​40% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider og

100% vikariat som assistent/barne- og ungdomsarbeider i perioden 01.08.15 - 31.07.16

Søknadsfrist ​14.07.2015
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav assistent/fagarbeider:
Det er ønskelig med utdanning som barne- og ungdomsarbeider, men søkere med annen relevant kompetanse og erfaring er også aktuelle.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det er viktig at den som tilsettes er stabil, ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, tar initiativ, har gode omsorgsevner, respekt for store og små, ærlig og rettferdig, god rollemodell, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi ønsker at søker oppgir referanser.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

​Ønsker du å søke på begge stillingene må du sende inn to forskjellige søknader. (Du velger hvilken stilling du søker på når du bruker det elektroniske søknadsskjemaet)


Menn oppfordres til å søke. Ved oppfylte krav til kvalifikasjoner og når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det underrepresenterte kjønn.
I henhold til Lov om barnehager § 19 må gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.
Tilsetting og avlønning skjer etter gjeldende kommunalt avtaleverk.
For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instruks. Fagarbeider avlønnes i still. kode 7517 og assistent i still.kode 6572.

I henhold til hovedtariffavtalens pkt. 2.3.1 vil faste tilsatte i deltidsstillinger i kommunen ha fortrinnsrett til utvidelse av stilling ved fylte kvalifikasjoner.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Engerdal barnehage v/ Wenche Kjølvang Holdbak tlf. 62 45 80 76

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 15.07.2015 00:52:21