Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Virksomhetsleder institusjon 100 % fast - Helse og velferd - 2. gangs utlysning

Barn%20med%20papirhjerte

​​​​Innen enhet Helse og velferd er det ledig for snarlig tiltredelse: 100 % fast stilling som virksomhetsleder for Institusjon.

Søknadsfristen er 20. september og elektronisk søknadsskjema finner du litt lenger ned på siden.

​ Stilling Virksomhetsleder
Stillingstype/-prosent 100 % fast
Søknadsfrist 20.09.19
Arbeidsoppgaver
 • ​Ansvar for daglig drift av virksomheten, og for virksomhetens målsetting og kvalitet
 • Personalansvar, herunder oppfølging og tilrettelegging for ansatte ved behov
 • Medansvar for budsjett og regnskap
 • Medansvar for organisasjonsutvikling
 • Ansvar for internkontroll og dokumentasjon
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomhetene og til felles resultat for enheten
 • Samarbeide med tjenestetildeler
 • Være en bidragsyter til et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Sørge for løpende informasjon til ansatte, og at de er kjent med brukernes rettigheter og klageadgang
 • Delegert ansvar for korttidsengasjementer i henhold til fastsatte retningslinjer
 • Ansvar for IA oppfølging i virksomheten
 • Ansvar for pasientskader i henhold til regelverket
 • Ansvar for kontinuerlig vurdering og kvalitetssikring for beboerne
 • Ansvar for kjøkken, renhold og vaskeri
Kvalifikasjoner
 • ​Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant yrkeserfaring
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi ønsker en virksomhetsleder som:

 • Har lederutdanning i administrasjon/økonomi/ledelse og/eller relevant ledererfaring
 • Har engasjement og interesse for integrerte tjenester som tar pasient og pårørende på alvor
 • Har gode IT-kunnskaper
 • Er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Er en motivator og relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner til kolleger og samarbeidspartnere
 • Har evne til omstilling og er innovativ
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Behersker muntlig og skriftlig norsk godt
 • Kan arbeide selvstendig
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
 • Lønn etter avtale
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson

​Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Andi C. Berndtsson,
tlf. 47 84 02 55 eller epost: andi.cornelia.berndtsson@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Enhet for Helse og Pleie og omsorg har nå blitt slått sammen til en enhet; Helse og velferd. Enheten ledes av en enhetsleder. 4 virksomheter er underlagt enhetslederen. Virksomhetene er inndelt slik: Forebyggende rehabilitering, Institusjon, Habilitering/avlastning, legetjenesten. Disse 4 ledes av en virksomhetsleder på hver virksomhet. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.09.2019 00:52:20