Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Virksomhetsleder Forebyggende rehabilitering 100 % fast

Eldre%20i%20boble
​​​​Innenfor enhet Helse og velferd har vi ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder for forebyggende rehabilitering. Stillingen er ledig fra 01.05.19.

Arbeidssted: Engerdal kommune, med kontor på Engerdal helse- og omsorgssenter beliggende på Drevsjø.
​ Stilling Virksomhetsleder Forebyggende rehabilitering
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling fra 01.05.19
Søknadsfrist 01.03.19
Arbeidsoppgaver
 • ​Ansvar for den daglige driften av virksomheten, og for virksomhetens målsetting og kvalitet
 • Personalansvar, herunder oppfølging og tilrettelegging for ansatte ved behov
 • Medansvar for budsjett og regnskap
 • Medansvar for organisasjonsutvikling
 • Ansvar for internkontroll og dokumentasjon
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomhetene og til felles resultat for enheten
 • Samarbeide med tjenestekontoret
 • Være en bidragsyter til et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Utvikle og fordele de ansattes kompetanse etter behov
 • Sørge for løpende informasjon til ansatte, og at de er kjent med brukernes rettigheter og klageadgang
 • Delegert ansvar for korttidsengasjementer i henhold til fastsatte retningslinjer (personale)
 • Ansvar for pasientskader i henhold til regelverket
 • Ansvar for kontinuerlig vurdering og kvalitetssikring for beboerne
Kvalifikasjoner
 • ​Minimum bachelor sykepleier
 • Relevant yrkeserfaring
 • Lederutdanning i administrasjon/økonomi/ledelse, samt ledererfaring vektlegges
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

 

Vi ønsker oss en virksomhetsleder som:

 • Har fokus på aktiv rehabilitering
 • Har gode IT-kunnskaper
 • Er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Er en motivator og relasjonsbygger
 • Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
 • Lønn etter avtale
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Fungerende enhetsleder Andi Berndtsson, tlf. 40024965/62459600 eller epost: anbe@engerdal.kommune.no
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

 

Enhet for Helse og velferd består av 4 virksomheter som er underlagt enhetslederen. Virksomhetene er inndelt slik: Forebyggende rehabilitering, institusjon, habilitering/avlastning og legetjenesten. Disse 4 ledes av en virksomhetsleder på hver virksomhet. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.03.2019 00:52:39