Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Ungdomsrådssekretær - Ungdomsklubbarbeider

Av: Lillian Lundby | Publisert: 09.07.2019 08:59:17
Barn%20med%20papirhjerte

​​​​Det er ledig to spennende stillinger innen ungdomsarbeid. 20 % fast stilling som ungdomsrådssekretær og 20% fast stilling som ungdomsklubbarbeider.

Søknaden sendes elektronisk, og søknadsfristen er 31. juli 2019.

​ Stilling Ungdomsrådssekretær/ungdomsklubbarbeider
Stillingstype/-prosent ​Ungdomsrådsskeretær 20 % fast og ungdsomsklubbarbeider 20 % fast
Søknadsfrist ​31.07.2019
Arbeidsoppgaver

​​Ungdomsklubbarbeider-stillingen medfører: samarbeid med ungdom om aktiviteter på klubben (lede arbeidsgruppe som utarbeider månedsplaner), registrere deltakelse, holde oversikt og orden, følge opp vedtekter og håndheve klubbregler, legge til rette for trivsel, informasjon til foresatte og deltakere, delta på styremøter, følge opp tiltak som blir vedtatt for klubben, arrangere evt. høst/vårtur m. transport m.m.

Ungdomsrådssekretærstillingen medfører: bistå ved valgprosess, følge opp vedtekter og retningslinjer, lage møteplan i samråd med rådet, ordne møtelokaler, innkalle til møter, skrive og journalføre referater, bistå med oppfølging av uttalelser, vedtak og informasjon innad og utad, bistå med planlegging, gjennomføring og praktisk arbeid i forbindelse med UKM lokalt og fylkesmønstring, inkludert transport og sikring av vakthold under arrangementet, bistå ungdomsrådet i aktuelle spørsmål og tiltak.

Begge stillinger innebærer mest aktivitet fra august/september til midten av juni, med roligere perioder i skolenes ferier. Begge stillinger rapporterer til enhetsleder for oppvekst.

Kvalifikasjoner
 • voksen modenhet
 • etisk bevissthet
 • erfaring med ungdom
 • evne til positiv dialog med ungdom
 • evne til grensesetting
 • muntlig og skriftlige norskferdigheter
 • førerkort
 • gjerne fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Ungdomssekretærstillingen innebærer også organisatorisk sekretærarbeid
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
 • En må være villig til å jobbe på ettermiddag, kveldstid og noe helg for å tilpasse møter og aktiviteter for ungdom som til daglig går på skole.
 • Til ungdomsrådssekretærstillingen vil det også tilligge både overordnet og praktisk ansvar for UKM-arrangementet sammen med ungdomsrådet. Tiltredelse i slutten av august/starten av september.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Nærmere opplysninger om stilligen kan du få ved å kontakte enhetsleder oppvekst Elin P. Åsbø, tlf 41 62 32 55
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 01.08.2019 00:55:00