Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Undervisningsvikariat

Av: | Emneord (los) forsiden
Lærer%20med%20elever
​​​​Det er ledig 100% undervisningsvikariat på Engerdal barne-og ungdomsskole i tidsrommet 01.11.2014 t.o.m 31.07.2015.Stillingen er tillagt spesialundervisning på barne - og ungdomstrinn. Søknadsfristen er 30.09.14 og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling Undervisningsvikariat
Stillingstype/-prosent 100%
Søknadsfrist 30.09.2014
Arbeidsoppgaver Undervisningsvikariat. Stillingen er tillagt spesialundervisning på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Kvalifikasjoner Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen, jfr. kompetansekrav i Opplæringsloven. Dersom ingen søkere har slik kompetanse vil søkere med lang og bred erfaring fra undervisning på barnetrinn og ungdomstrinn kunne komme i betraktning for tilsetting. Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper.
Vi søker en lærer som:
- er  en dyktig og tydelig klasseleder
- er fleksibel, utviklingsorientert og engasjert
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er  en god samarbeidspartner
- ser, støtter og utfordrer elevene
- har god faglig kompetanse
Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

Engerdal barne- og ungdomsskole er en 1 – 10 skole med ca. 180 elever. Vi er opptatt av kommunikasjon og godt sosialt samspill  på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling. Vi er deltakere i det regionale skoleutviklingsarbeidet ”læringslyst” som inkluderer alle de 6 kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Med det blir vi en del av et stort og spennende pedagogisk utviklingsmiljø.

Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og
instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.
Fortrinnsretten i hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt.14,9(5) er gjeldende.

Annet
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​ Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte rektor Mieke
Magnusson, tlf. 62 45 82 61
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 13:15:54