Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Undervisningsstillinger EBUS 2016/2017

Lærer%20med%20elever

Vi har ledig et uspesifisert antall stillinger for lærere som vil bli ledig for skoleåret 2016/2017, med tilsetting fra 01.08.2016. Dersom faste hjemler blir frigitt kan det være mulighet for fast ansettelse.

Vi vil at du skal søke elektronisk innen 15. april 2016.

​ Stilling Et antall undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole
Stillingstype/-prosent Varierende
Søknadsfrist 15.04.2016
Arbeidsoppgaver Varierende
Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi søker lærere som er:

  • dyktige og tydelige klasseledere
  • fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
  • ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
  • gode samarbeidspartnere
  • ser, støtter og utfordrer elevene
  • har god faglig kompetanse​

 

Kvalifikasjoner - lærere

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Skolen trenger spesielt lærere med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring, samt kompetanse og erfaring i grunnleggende norskopplæring for minoritetsspråklige. Kompetanse i fag som kroppsøving, musikk og norsk er også aktuelt, og gjerne i fagene engelsk og mat og helse. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Rektor Elin Åsbø, tlf. 62 45 82 61.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1-10 skole med ca. 170 elever. Skolens visjon er «stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt». Skolen er opptatt av kommunikasjon, inkludering, godt sosialt samspill, trivsel og læring for alle. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som fokuserer på elevenes beste, vektlegger læring, samarbeid og pedagogisk utvikling.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.04.2016 00:51:57