Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: sykepleiere inntil 100 % vikariat - institusjon

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 06.05.2019 10:33:30
Mann%20sykepleier%20tabletter

​​​​Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere/hjelpepleiere i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Vi har flere ledige vikariater som sykepleier innen institusjon. Søknadsfristen er 25. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

 

​ Stilling Sykepleier
Stillingstype/-prosent
 • ​100 % vikariat som sykepleier fra 01.07.19-31.12.19
 • 50 % vikariat som sykepleier fra 01.07.19-30.10.19
 • 34,4 % vikariat som sykepleier fra 01.07.19-30.10.19
Søknadsfrist ​24.05.19
Arbeidsoppgaver
 • ​Delta i tjenesteyting
 • Samarbeide med pårørende, hjelpeverge og eksternt helsepersonell
 • Oppfølging av pasienter
 • Dokumentasjon
Kvalifikasjoner
 • ​Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Søkere uten disse kvalifikasjoner kan komme i betraktning for midlertidig tilsetting i maks 6 måneder
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Sykepleiere som tilsettes må kunne delta i kommunens bakvaktsordning for sykepleierne
Vi kan tilby
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • God pensjonsordning
Annet
 • Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt (vandelsattest/politiattest)
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson

​Spørsmål om stillingene rettes til Grete Tvenning på tlf. 400 24 910 eller epost: grtv@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Engerdal sykehjem har 12 beboere fordelt på to avdelinger. Fjellblikk: langtidsavdeling somatikk og Solgløtt: langtidsavdeling demens. I tillegg har vi fire definerte korttids/rehabiliteringsplasser.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 25.05.2019 00:51:51