Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg

Sykepleier%20anonym%20figur

Hjemmetjenesten er organisert i bemannet omsorgsbolig for personer med demens og vi yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende i alle aldre. Hjemmetjenestens brukergrupper er sammensatt, men de fleste av våre brukere er eldre. Uavhengig av alder, har våre brukere behov for faglig dyktige sykepleiere med fokus på klinisk blikk, på å oppdage tidlige sykdomstegn og bruke alternative tjenester som for eksempel hverdagsrehabilitering og hverdagsteknologi.

Hjemmetjenesten yter tjenester til ca. 75 brukere og vi vektlegger at våre brukere skal oppleve respekt trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. I tillegg ønsker vi at brukerne skal ha en opplevelse av selvstendighet og mestring.

Våre lokaler er på Engerdal Helse- og omsorgssenter, Nilstrøa, 2443 Drevsjø. Arbeidsmiljøet er preget av faglig engasjement og humor.

Innen enheten Hjemmebasert omsorg har vi ledig fra høsten 2018 til høsten 2019 et 100 % vikariat som sykepleier. Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Sykepleier
Stillingstype/-prosent 100 % vikariat
Søknadsfrist ​30.06.2018
Arbeidsoppgaver
 • ​Nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker
 • Samarbeide med pårørende, hjelpeverge og samhandling med interne og eksterne instanser
 • Sykepleiefaglig ansvar for primærgruppe og enheten forøvrig
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for medarbeidere
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av enhetens ressurser
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem
Kvalifikasjoner
 • ​Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Erfaring fra hjemmesykepleien
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking

 

Vi søker:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team samt ha en god fremdrift i arbeidet
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i enheten
 • Trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og effektivitet
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Engerdal kommune
Vi kan tilby
 • Sykepleiere i faste stillinger i Engerdal kommune har egen lokal lønnsstige etter 4 års tjeneste tilsvarende adjunktstige
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • God pensjons og forsikringsordning

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For stillingen
 • Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen
 • Den som tilsettes må kunne delta i kommunens bakvaktsordning for sykepleierne
 • Gyldig politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Sissel Østvold, tlf. 404 48 101 eller epost: sissel.ostvold@engerdal.kommune.no
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Helse og Velferd
Engerdal sykehjem har 22 beboere med egen enhet for demente. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse. Hjemmebasert omsorg har til sammen 11 årsverk.  

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 01.07.2018 00:52:23