Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Fagsykepleier 100 % fast - institusjon

Mann%20sykepleier%20tabletter

​​​​Vi har ledig for snarlig tiltredelse 100 % fast stilling som fagsykepleier. Arbeidsstedet er på Drevsjø.

Søknadsfristen er 28. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Fagsykepleier
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist 28.05.2018

Ordinære arbeidsoppgaver

 

 

 

Ansvars- og myndighetsområder

 • ​Opplæring av ansatte, pårørende og pasienter
 • Samarbeid med andre fagpersonell
 • Iplos
 • Fag og rapportsystemer
 • Internkontroll
   
 • Fagsykepleier skal iverksette tiltak og treffe beslutninger som vedrører tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven i samarbeid med leder og annet relevant fagpersonell. Virksomhetsleder skal godkjenne tiltak og ukurante saker forelegges virksomhetsleder før avgjørelse treffes
 • Være delaktig i utforming, iverksetting og overholde virksomhetens mål
 • Være delaktig i internkontrollen slik at tjenester blir ivaretatt og overholdt
Kompetansekrav
 • Norsk autorisasjon som sykepleier​
 • Tverrfaglig forståelse
 • Innovative løsninger
 • Dokumentasjon
 • Samarbeid
 • Utredningsverktøy
 • Oppfølging av pasienter
 • Være delaktig i tjenestetildelingen

Ellers legges det stor vekt på å ha god serviceholdning overfor brukerne, personalet og pårørende. Inneha gode samarbeidsegenskaper. Personlige egenskaper innen kommunikasjon, være med på og skape et godt arbeidsmiljø, finne løsninger og vilje til å vise fleksibilitet. Samarbeid med andre instanser er også viktig. Inneha IT kunnskaper.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Virksomhetsleder kan pålegge fagsykepleier å utføre spesielle arbeidsoppgaver, samt avgjøre hvilke oppgaver som skal prioriteres.
Fagsykepleier skal holde virksomhetsleder løpende orientert om sitt arbeide.

Være stedfortreder for virksomhetsleder.

Arbeidstid: Delta i sykepleierturnus, arbeid hver 3dje helg.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson Enhetsleder for Helse og Velferd - Kristin Opgård, tlf. ​478 40 255 
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 29.05.2018 00:53:17