Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - Styrer Drevsjø barnehage

Av:
Sommerhilsen%202016%20-%20lek%20i%20barnehagen
Vi har ledig 100% fast stilling som styrer i Drevsjø barnehage fra 01.01.2017.  Søknadsfrist 15.08.2016.
​ Stilling Drevsjø barnehage har ledig 100% fast stilling som styrer fra 01.01.2017
Stillingstype/-prosent Fast 100 %
Søknadsfrist ​15.08.2016
Arbeidsoppgaver

Barnehagen er kommunal og har 2 avdelinger hvor SFO er tillagt den ene avdelingen

 

For stillingen kreves utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

 

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 

 • Tjenesteansvar
 • Aktivt sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet.
 • Aktivt sørge for at tjenestene produseres og tilbys etter gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Aktivt sørge for god dialog med brukere
 • Aktivt sørge for god dialog med andre offentlige og private instanser
 • Kompetanseansvar
 • Aktivt sørge for at kompetanseutviklingsplaner følges opp og at ny faglig kunnskap tas i bruk
 • Aktivt sørge for at nye og forbedrede arbeidsprosesser og rutiner tas i bruk.
 • Aktivt sørge for et skapende læringsmiljø med utviklingsmuligheter for ansatte
 • Daglig driftsansvar
 • Aktivt sørge for god og tett dialog med brukere og pårørende
 • Aktivt sørge for god og tett dialog med ansatte og utvikle et godt arbeidsmiljø.
 • Aktivt sørge for at ansatte tar eget ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø
 • Aktivt sørge for at den daglige flyt av arbeidsoppgaver ivaretas, inkl. vikarer, omprioriteringer m.v.
 • Innkjøp og attestasjon
 • Delegert ansvar
 • Ansvar for gjennomføring av oppgaver delegert fra enhetsleder.

   

 

Kvalifikasjoner

Ved ansettelse vil følgende bli vektlagt:

 • Relevant utdanning og praksis i henhold til lovverk på området
 • God innsikt i det aktuelle fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Styrerutdanning eventuelt tilleggsutdanning i ledelse - administrasjon eller prosjektledelse
 • Dersom den som tilsettes ikke innehar tilleggsutdanning, må styrer være villig til å ta etterutdanning.
 • Ledererfaring og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.08.2016 00:52:31