Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

17% fast stilling som sykepleier - 2.gangs utlysning

Av: | Emneord (los) forsiden
​​Det er ledig 17% fast stilling som sykepleier ved pleie og omsorg. 2-gangs utlysning. Søknadsfrist 12.07.2014
​​
​ Stilling Aktuell tekst hyperkopling til avdeling eller organisasjon
Stillingstype/-prosent ​17% fast stilling som sykepleier 2.gangs utlysning
Søknadsfrist 12.07.2014
Arbeidsoppgaver 53% stilling og 17% stilling er i institusjon, og kan ikke kombineres.
Kvalifikasjoner ​Autorisasjon som sykepleier
Søkere uten disse kvalifikasjoner kan komme i betraktning for midlertidig tilsetting i maks 6 måneder.
Sykepleiere i faste stillinger i Engerdal kommune har egen lokal lønnsstige etter 4 års tjeneste tilsvarende adjunkt.
Den som tilsettes må kunne delta i kommunens bakvaktsordning for sykepleierne.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.  Lønn kan diskuteres.
Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Kristin Opgård, tlf. 62458600.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (Off.lovens § 25). Før evt. offentliggjøring vil søkerne bli kontaktet på forhånd.

Vår ref ​Aktuelt saksnummer i ePhorte
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema finnes på  www.engerdal.kommune.no
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 13:08:14