Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Spesialpedagogisk koordinator - 2. gangs utlysning

Av:
Lærer%20med%20elever
Vi har ledig 100% fast stilling som spesialpedagogisk koordinator.  Vi vil at du skal søke elektronisk. søknadsfrist 1. september 2015.
​ Stilling Spesialpedagogisk koordinator
Stillingstype/-prosent
Kommunen har 2 barnehager med til sammen ca 50 barn, 2 grunnskoler, med til sammen 170 elever, Voksenopplæringsenhet og leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller lærevansker.

Kommunen har asylmottak og det er minoritetsspråklige grupper i barnehage og grunnskole.

Vi er opptatt av god kommunikasjon og sosialt samspill på alle nivåer. Oppvekstsektoren har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger tverrfaglig samarbeid og pedagogisk utvikling.
Skolen er med i utviklingsprosjektet «Læringslyst» i Sør-Østerdalsregionen. Det er en prioritert oppgave å videreføre dette arbeidet. Barnehagene deltar i et 3årig, regionalt utviklingsarbeid: «Lek gir læring». (lekgirlaring.com)
Kommunen har felles PP-tjeneste med Trysil som er vertskommune for denne.


Da vår nåværende koordinator går over i annen jobb søker vi:

100 % Spesialpedagogisk koordinator – fast stilling.
Søknadsfrist ​01.09.2015
Arbeidsoppgaver ​Stillingen innebærer veiledning innenfor barnehage, grunnskole og undervisning for fremmedspråklige. Koordinator skal være veileder for personalet, rådgiver for rektor og et bindeledd til hjelpe- og støtteapparatet.
Det foreligger arbeidsinstruks for stillingen.
Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en koordinator med undervisningserfaring fra grunnskole og spesialpedagogisk kompetanse, minimum på mellomfagsnivå. (2.avd.)
Det vil bli lagt vekt på om søker har veiledningskompetanse/rådgivningskompetanse.

God kjennskap til det aktuelle lovverket for barnehage, grunnskole og voksenopplæring er ønskelig.

Vi ønsker oss en medarbeider som har
- evne til å jobbe selvstendig
- evne til å kommunisere og samarbeide med fagkollegaer, elever og foresatte
 


Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.
Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.09.2015 00:52:05