Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Spesialpedagogisk koordinator - 100 % fast stilling

Lærer%20med%20elever

Vi har ledig 100 % fast stilling som spesialpedagogisk koordinator.

Vi vil at du skal søke elektronisk innen 15. januar 2016.​​​​

 

Kommunen har 2 barnehager med til sammen ca 50 barn, 2 grunnskoler, med til sammen 170 elever, Voksenopplæringsenhet og leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller lærevansker.

Kommunen har asylmottak og det er minoritetsspråklige grupper i barnehage og grunnskole.

​ Stilling Spesialpedagogisk koordinator
Stillingstype/-prosent ​100 % fast
Søknadsfrist 15.01.2016
Arbeidsoppgaver
  • ​Veiledning innenfor barnehage, grunnskole
  • Undervisning for fremmedspråklige
  • Veileder for personalet
  • Rådgiver for rektor
  • Bindeledd til hjelpe- og støtteapparatet

Det foreligger instruks for stillingen.

Kvalifikasjoner

​Vi ønsker oss en koordinator med undervisningserfaring fra grunnskole og spesialpedagogisk kompetanse, minimum på mellomfagsnivå (2. avd.). Det vil bli lagt vekt på om søker har veiledningskompetanse/rådgivningskompetanse.

God kjennskap til det aktuelle lovverket for barnehage, grunnskole og voksenopplæring er ønskelig.

Vi ønsker oss en medarbeider som har:

  • Evne til å jobbe selvstendig
  • Evne til å kommunisere og samarbeide med fagkollegaer, elever og foresatte

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter de til enhver gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Annet

Vi er opptatt av god kommunikasjon og sosialt samspill på alle nivåer. Oppvekstsektoren har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger tverrfaglig samarbeid og pedagogisk utvikling.

Skolen er med i utviklingsprosjektet «Læringslyst» i Sør-Østerdalsregionen. Det er en prioritert oppgave å videreføre dette arbeidet. Barnehagene deltar i et treårig, regionalt utviklingsarbeid: «Lek gir læring». (lekgirlaring.com)

Kommunen har felles PP-tjeneste med Trysil som er vertskommune for denne.


Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.


Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​Enhetsleder Svein Rybråten, tlf. 62 45 96 00
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.01.2016 00:52:08