Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling som spesalpedagogisk koordinator

Lærer%20med%20elever

Kommunen har to barnehager med for tiden til sammen ca. 50 barn. En grunnskole (1-10), med ca. 170 elever og Voksenopplæring med undervisning for bosatte flyktninger og asylsøkere. En leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller lærevansker.

Kommunen er driver av et statlig asylmottak, så det er forholdsvis store minoritetsspråklige grupper i barnehage og grunnskole.

Vi er opptatt av god kommunikasjon, integrering og et godt sosialt samspill på alle nivå. Oppvekstsektoren er preget av medarbeidere som vektlegger tverrfaglig samarbeid og pedagogisk utvikling. Hele skolen (1-10) er med i Ungdomstrinn i Utvikling og arbeider målrettet, med veiledning fra læringsmiljøsenteret, i forhold til læringsmiljøet. Barnehagene deltar i et 3årig, regionalt utviklingsarbeid for kvalitet i barnehagene: «Lek gir læring». (lekgirlaring.com)
Kommunen har felles PP-tjeneste med Trysil, som er vertskommune for denne. Der har vi en pp-rådgiver primært knyttet til vår kommune.

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 25. september 2016.

​ Stilling Kommunal stilling som spesialpedagogisk koordinator
Stillingstype/-prosent 100 % fast stilling
Søknadsfrist ​25.09.16
Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer veiledning ovenfor barnehage, grunnskole og undervisning for fremmedspråklige. Koordinator rapporterer til enhetsleder og skal være veileder for personalet, rådgiver for rektor og kommunens bindeledd til hjelpe- og støtteapparatet.
Det foreligger arbeidsinstruks for stillingen.
Kvalifikasjoner

​Vi ønsker oss en koordinator med undervisningserfaring fra grunnskole og spesialpedagogisk kompetanse, minimum på mellomfagsnivå. (2. avd.)
Det vil bli lagt vekt på om søker har veiledningskompetanse/rådgivningskompetanse.

God kjennskap til det aktuelle lovverket for barnehage, grunnskole og voksenopplæring og erfaring fra veiledning i forhold til de tre områdene er ønskelig.

Vi ønsker oss en medarbeider som har engasjement for å ivareta den enkelte innen et positivt fungerende system og som har:

  • evne til å jobbe selvstendig
  • evne til å kommunisere og samarbeide med fagkollegaer, elever og foresatte


Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Enhetsleder Oppvekst, Svein Rybråten, tlf. 62459600.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 26.09.2016 00:52:12