Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - sommerjobbordning for ungdom - 2020

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 06.05.2020 14:03:47
Renholder

​Gjennom vår sommerjobbgarantiordning kan Engerdal kommune tilby ungdommer født i 2003 sommerjobber innenfor renhold og vaktmestertjenester.

Det blir i år i en mindre skala enn tidligere. Dette skyldes i hovedsak Corona-situasjonen og virksomhetenes mulighet til å ta imot ungdom.

Søknadsfristen er 27. mai 2020 og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Sommerjobb for ungdom født i 2003
Stillingstype/-prosent

​Inntil 100 % i én uke.

Vi kan tilby jobb innenfor disse områdene:

 • Vaktmesterassistenter:
  • Enkle vaktmesteroppgaver, beising/maling: uke 26, 27, 28
 • Storrengjøring på skolene og i barnehagene:
  • Voksenopplæringen: uke 26
  • Engerdal barnehage: uke 27
  • Drevsjø barnehage: uke 26
  • EBUS: uke 26
 • Hovedrengjøring/vindusvask i Enger + andre kommunale bygg: uke 26
   

Vi ber om at du setter opp minst to ønsker, og at du prioriterer i søknaden hvor du ønsker å jobbe - så skal vi prøve å oppfylle ditt ønske. For de som søker om å jobbe som vaktmesterassistent, er det fint om du setter opp hvilke uker du kan jobbe.

Søknadsfrist ​27.05.20
Arbeidsoppgaver
 • ​Renhold
 • Vaktmesteroppgaver (beising/maling)
Kvalifikasjoner Du trenger ingen spesielle kvalfikasjoner for å delta i ordningen.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø.
Annet

Tilsetting vil skje i henhold til retningslinjene:

 1. Sommerjobbgarantiordningen er et supplement til ordinære utlysninger/tilsettinger i vikariater knyttet til ansattes hovedferie
 2. Sommerjobbgarantien er knyttet til Engerdal kommune som organisasjon, og jobbinnholdet skal være tuftet på kommunens reelle behov
 3. Søkere setter opp en prioritert liste over ønskede arbeidsområder
 4. Det opprettes arbeidsavtale (herunder taushetserklæring), med avlønning i h.h.t. Hovedtariffavtalens bestemmelser. På denne måten omfattes de av kommunens forsikringsordning
 5. Som «bosatt i Engerdal kommune» legges til grunn at ungdom født i 2003 har minst en foresatt bosatt i Engerdal kommune (folkeregistrert
 6. Ungdom som på eget initiativ har skaffet annen sommerjobb faller utenfor denne ordningen
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 28.05.2020 00:51:39