Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling som samfunns- og organisasjonsutvikler

Engerdøl

Vi søker etter deg som vil være med på å utvikle Engerdal videre. Vi ser at vi trenger hjelp for å kunne fortsette utviklingen av kommunen vår, slik at vi får en enda bedre kommune å bo, leve og arbeide i. Vi trenger deg til å være med å bringe oss videre, både innen samfunns- og organisasjonsutvikling.

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 15. august 2016.

​ Stilling Samfunns- og organisasjonsutvikler
Stillingstype/-prosent ​100 % fast
Søknadsfrist ​15.08.2016
Arbeidsoppgaver

Vi står i oppstarten av arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel, så det å være prosessleder for dette arbeidet vil være en viktig del av stillingen den første tiden. I samarbeid med rådmannen og enhetslederne vil du også få ansvaret for å gjennomføre større og mindre utviklingsprosjekter i kommunen. Dette vil kunne være spesifikke prosjekter innen et fagområde eller mer generelle utviklings- og forbedringsprosjekter som omfatter hele organisasjonen. For tiden jobber vi blant annet med innføring av nytt kvalitetssystem, utvikling av boliger i Engerdal sentrum, bruk av velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren. Kommunestyret har nylig vedtatt at kommunen skal bestå som egen kommune. Ytterligere utvikling av samarbeidet med andre kommuner vil derfor bli viktig framover for å styrke tjenestene våre. Vi ønsker også å holde trykket oppe på vårt næringsarbeid som vi ser som en svært viktig del av samfunnsutviklingsarbeidet. Du vil derfor jobbe tett med næringskonsulenten i dette arbeidet.

Som du ser er det innenfor et bredt og stort fagområde vi ønsker å styrke kapasiteten vår. Vi vil derfor kunne tilpasse arbeidsoppgavene noe ut ifra hvilken kompetanse og interesser du har. Uansett vil vi sørge for at du vil kunne få bryne deg på mange spennende områder som gjør arbeidsdagene utfordrende og varierte.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som vil være med på å utvikle Engerdal videre. Vi ser at vi trenger hjelp for å kunne fortsette utviklingen av kommunen vår, slik at vi får en enda bedre kommune å bo, leve og arbeide i. Vi trenger deg til å være med å bringe oss videre, både innen samfunns- og organisasjonsutvikling.

Vi ønsker oss en handlekraftig person som kan holde trykket oppe på utviklingsoppgaver. Vi ser gjerne at du har utdanning og praksis innen fagområdet du skal jobbe med. Erfaring med hvordan vi jobber i en kommune, og politisk og organisasjonsmessig forståelse vil være viktig. Det er også fint at du trives med å jobbe sammen med andre, og at du klarer å få mange personer til å være med å jobbe sammen mot felles mål. Vi vil gjerne at du har erfaring med prosjekt og prosessledelse og at du viser at du ha evnen til å gjennomføre de prosjektene du setter i gang.

Utover det med utdanning og erfaring er det svært viktig for oss at du er en person som passer inn i stillingen og som vil være med å styrke laget vårt. Dine personlige egenskaper er derfor svært viktig og at du er skikket for denne stillingen.

Vi kan tilby
  • Utfordrende oppgaver og muligheter for å utvikle og sette ditt preg på Engerdalssamfunnet og kommunens tjenester.
  • Stillingen vil være plassert i enheten Støtte og utvikling med Terje Vestad som leder, men det vil være tett samarbeid med de øvrige enhetslederne, næringsutvikler og rådmannen.
  • Vi har fleksitid her hos oss så du kan ha mulighet til å jobbe litt ekstra når det trengs, og ta litt mer fri når det passer.
  • Hva du vil få i lønn ved ansettelsen avhenger av hvilken utdanning og praksis du har, og vil avklares i løpet av tilsettingsprosessen.
  • Vi kan hjelpe deg med å finne et sted å bo hvis du ønsker det.
Annet

Hvis vi mener du er en vi kan tenke oss å ha med på laget, vil vi innkalle deg til intervju for at vi skal bli litt mer kjent med deg og du med oss.

Ansettelsen vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.

Hvis du synes dette virker som en spennende og utfordrende jobb håper vi du har lyst til å søke. Du kan sende din søknad elektronisk.

Vi gjør deg oppmerksom på at vi vil kunne bruke CV’n din som utvidet søkerliste.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktpersoner

​Er du en person som tørr, vil og kan? Ta da kontakt med rådmann Håvard Haug, på tlf. 977 45 103 eller enhetsleder Terje Vestad på tlf. 958 05 099. Du når oss også ved å sende en e-post til hha@engerdal.kommune.no eller tve@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.08.2016 00:52:29