Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Rovviltfellingslag 2019

Av:
bjørn, ulv, gaupe og jerv
​​​​Engerdal kommune ble i 2017 med i et interkommunalt samarbeid med kommunene: Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Vi trenger nå 3 til 5 nye medlemmer til rovviltfellingslaget. Søknadsfrist 01.04.2019.
​ Stilling
Engerdal kommune ble i 2017 med i et interkommunalt samarbeid med kommunene: Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Prosjektet heter per dags dato; «PROFESJONALISERING AV KOMMUNALE ROVVILTFELLINGSLAG». Prosjektets varighet er i første omgang 2017-2020.

Prosjektet skal satse på blant annet kurs, treningssamlinger, samarbeid om utvikling av hundeekvipasjer, kvalitetssikring av forsikringer og avtaler og samkjøring av beredskap. Prosjektet skal med dette høyne de kommunale fellingslagenes kompetanse, ivareta deres sikkerhet og arbeidsvilkår, og slik bidra til å optimalisere muligheten for vellykket skadefelling av rovdyr når slik fellingstillatelse utstedes fra det offentlige. I tillegg skal prosjektet bidra til en styrket dialog mellom Fylkesmannen i Hedmark og de involverte kommunene og fellingslag.

Kommunene i prosjektet presiserer at det er nødvendig å fortsette med egne kommunale fellingslag, men ønsker prosjektet for overordnede tiltak som kan motivere og styrke kompetansen i lagene.

Engerdal kommune har derfor behov for 3 til 5 medlemmer til rovviltfellingslaget.
Eksisterende medlemmer trenger ikke søke på nytt for å delta videre i rovviltfellingslaget.
Stillingstype/-prosent
Søknadsfrist ​01.04.2019
Arbeidsoppgaver
Medlemmene skal ved ekstraordinære situasjoner bistå ved felling av fredet rovvilt, etter at fellingstillatelse er gitt. Fellingslaget forplikter seg til å følge gjeldende lover og regler for felling av fredet rovvilt
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav: Erfaring og kunnskap om vilt og rovviltforvaltning. Erfaring fra liknende arbeid vil være av betydning ved ansettelse.
Personlige egenskaper: Samarbeidsvilje, lojalitet og inneha tillit tillegges stor vekt ved
ansettelse.
Dokumentasjonskrav: Jegeravgiftskort og våpenkort.

Laget settes sammen av kvaliteter og personlige egenskaper uavhengig av kjønn.
Vi kan tilby
Annet


Medlemmene av fellingslaget forplikter seg til å delta i eventuelle opplæringstilbud så langt det praktisk lar seg gjøre. De som engasjeres forplikter seg til å følge retningslinjer for rovviltfellingslaget i henhold til avtale.


Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Engasjementet er midlertidig, og vil gjelde ut 2021.


Godtgjør i henhold til avtale

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​ Eskil Vethe Herfindal
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 5 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 01.04.2019 00:53:13