Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Returrådgiver

Av:
Drevsjø%20statlige%20mottak
Vi har ledig 50% midlertidig stilling som returrådgiver ved Drevsjø Statlige mottak for asylsøkere. Søknadsfrist 15.02.2017.
​ Stilling Returrådgiver
Stillingstype/-prosent ​50% midlertidig stillingen som er midlertidig til og med 31.01.2018.
Søknadsfrist ​15.02.2017
Arbeidsoppgaver ​Aktuell tekst med kulepunkt
Kvalifikasjoner ​Det er en forutsetning at:
-- Den ansatte skal ha kompetanse i samtalemetodikk, fortrinnsvis
MI eller tilsvarende.
- Den ansatte må stilles til disposisjon for UDI i den avtalte
stillingsprosenten og fristilles fra andre oppgaver enn de som
følger med returrådgiverstillingen
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Ved eventuelt ledighet som følge av interne søkere kan det bli ledig 50% vikariat som miljøarbeider.

Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Lønn etter avtale.
Politiattest må fremlegges.

Vår ref

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Ralf Edstrøm, telefon 62456630.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.02.2017 00:52:31