Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Rektor - Engerdal barne- og ungdomsskole

elever som danser i klasserommet

​Arkivfoto fra internasjonal kveld på EBUS

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Engerdal barne- og ungdomsskole fra 01.08.2017.  Søknadsfrist 20. april 2017
​ Stilling Rektor
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling fra 01.
Søknadsfrist ​20.04.2017
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner Dagens ledelsesstruktur ved skolen er en ledergruppe som består av rektor, assisterende rektor og teamledere.

Krav og ønsker om kompetanse:
· Pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper.
· Ønskelig med lederutdanning, eller være villig til å ta det senere.
· Erfaring fra skoleledelse, skoleutvikling og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
· Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.


For skolens videre utvikling ser vi det som viktig at ny rektor må

· Legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus
· Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjekter i Sør-Østerdalsregionen og en prioritert oppgave for skoleledelsen er å videreføre dette arbeidet
Skolen deltar bl.a. i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og «Kultur for læring».
· Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag.
· Ha evne til å analysere skolens praksis, og ha en klar tanke for hva man ønsker for skolen
· Ha ønske om og evne til å være en tydelig leder, kunne motivere og veilede sine medarbeidere.
· Ta ansvar for skolens totale ressursutnyttelse
· Profilerere skolen både lokalt og regionalt
· Ta ansvar for å utvikle skolens egne planer i tråd med lovverk, kommunens planstrategi og skoleeiers intensjoner
· Opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet og de foresatte
 

Rektor har delegert ansvar i forhold til økonomi, fag og personalforvaltning
Vi kan tilby

​Vi tilbyr:
· Oppfølging og bistand i forhold til skoleutvikling
· Veiledning og eventuelt mentor i forhold til utøvelse av rektorrollen
· Et regionalt samarbeid der det skjer mye spennende utviklingsarbeid
· Gode pensjons – og forsikringsordninger

. Lønn etter avtale.

Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo hvis du/dere ønsker det

Annet For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.
Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Vår ref

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til rektor Elin Åsbø telefon 62458261 eller konstituert enhetsleder Thore Joten telefon 62459600

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 20.04.2017 00:50:32