Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling som rektor ved Engerdal barne- og ungdomsskole

ebus

​Engerdal barne- og ungdomsskole

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Engerdal barne- og ungdomsskole fra 1. august 2017.

Dagens ledelsesstruktur ved skolen er en ledergruppe som består av rektor, assisterende rektor og teamledere.

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 1. februar 2017.

​ Stilling Rektor
Stillingstype/-prosent ​100 % fast
Søknadsfrist ​01.02.2017
Arbeidsoppgaver
 • ​Legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus
 • Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjekter i Sør-Østerdalsregionen og en prioritert oppgave for skoleledelsen er å videreføre dette arbeidet. Skolen deltar bl.a. i prosjektene «Ungdomstrinn i utvikling» og «Kultur for læring».
 • Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag.
 • Ha evne til å analysere skolens praksis, og ha en klar tanke for hva man ønsker for skolen
 • Ha ønske om og evne til å være en tydelig leder, kunne motivere og veilede sine medarbeidere
 • Ta ansvar for skolens totale ressursutnyttelse
 • Profilerere skolen både lokalt og regionalt
 • Ta ansvar for å utvikle skolens egne planer i tråd med lovverk, kommunens planstrategi og skoleeiers intensjoner
 • Opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet og de foresatte
 • Rektor har delegert ansvar i forhold til økonomi, fag og personalforvaltning
Kvalifikasjoner
 • ​Pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring fra skoleledelse, skoleutvikling og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse
Vi kan tilby
 • ​Oppfølging og bistand i forhold til skoleutvikling
 • Et regionalt samarbeid der det skjer mye spennende utviklingsarbeid
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo hvis du/dere ønsker det
 • Lønn etter avtale
Annet

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktpersoner ​Rektor Elin Petershagen Åsbø, tlf. 62458261 eller konstituert enhetsleder for Oppvekst Thore Joten, tlf. 62459600.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

Engerdal barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med ca. 170 elever. Vi er opptatt av elevenes læringssituasjon, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.02.2017 00:53:18