Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

_MAL ledig stilling

​​​Aktuell tekst
​ Stilling Aktuell tekst hyperkopling til avdeling eller organisasjon
Stillingstype/-prosent ​Aktuell tekst
Søknadsfrist ​dd.mm.åååå
Arbeidsoppgaver ​Aktuell tekst med kulepunkt
Kvalifikasjoner ​Aktuell tekst med kulepunkt
Vi kan tilby ​Aktuell tekst med kulepunkt
Annet ​Her tar man inn det man ikke har plass til andre steder
Vår ref ​Aktuelt saksnummer i ePhorte
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og en assisterende rådmann.
Stabs- og støttefunksjoner organisert i 3 avdelinger; økonomi, personal og informasjon og service.
Næringsavdeling med næringssjef.
10 virksomhetsområder med virksomhetsledere.
Om Trysil
​Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi er ca 6.730 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.
Velkommen til Trysil!
 
Sist oppdatert: 28.05.2015 09:09:30