Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Rektor 100 % fast ved Engerdal barne- og ungdomsskole

ebus

​Engerdal barne- og ungdomsskole.

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.-10. skole med ca. 164 elever. Vi ønsker et godt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, en positiv kultur for læring, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk utvikling. Fra høsten 2018 vil skolen også ha SFO-ordning.
 
Ved skolen er det ledig 100 % fast stilling som rektor fra 1. august 2018.

Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.
 

​ Stilling Rektor
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist 22.05.2018
Arbeidsoppgaver
 • Legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus
 • Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjekter i Hedmark/Innlandet og Sør-Østerdalsregionen, slik som FoU-prosjektet «Kultur for læring» og prosjektet «Vurdering for læring». Skolen skal også videreføre arbeidet fra det avsluttede Læringsmiljøprosjektet mot mobbing
 • Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
 • Ha evne til å analysere skolens praksis, og ha en klar tanke for hva man ønsker for skolen
 • Ha ønske om og evne til å være en tydelig leder, kunne motivere og veilede sine medarbeidere
 • Ta ansvar for skolens totale ressursutnyttelse
 • Profilerere skolen både lokalt og regionalt
 • Ta ansvar for å utvikle skolens egne planer i tråd med lovverk, kommunens planstrategi og skoleeiers intensjoner
 • Opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet og de foresatte

Rektor har delegert ansvar for økonomi, fag og personalforvaltning, og må evne å sette seg inn i og forvalte dette på en ansvarlig og ryddig måte. Rektor må utvise stor grad av sjølstendighet i arbeidet, og aktivt søke nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver og ha evne til å omsette dette i praksis.

Kvalifikasjoner
 • ​Erfaring og kompetanse som pedagogisk og administrativ personalleder
 • Erfaring og kompetanse fra administrativ og økonomisk skoledrift
 • Erfaring og kompetanse med prosjektledelse, pedagogisk ledelse og skoleutvikling
 • Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse
Vi kan tilby
 • ​Oppfølging og bistand i forhold til skoleutvikling
 • Veiledning og eventuelt mentor i forhold til utøvelse av rektorrollen
 • Et regionalt samarbeid på ulike nivå der det skjer mye spennende utviklingsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo hvis du/dere ønsker det
 • Lønn etter avtale
Annet

Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Enhetsleder for Oppvekst, Elin P. Åsbø, tlf. 400 24 920. 
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 23.05.2018 00:50:34