Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Rektor - Fjellheimen leirskole

Av:
Fjellheimen%20leirskole

​Fjellheimen leirskole

​​​​Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor på Fjellheimen leirskole fra 1. januar 2016.

Vi vil at du skal søke elektronisk innen 20. oktober 2015.

 

 

​ Stilling Rektor
Stillingstype/-prosent ​100 %
Søknadsfrist ​20.10.2015
Arbeidsoppgaver
 • ​Faglig utvikling av tjenestene
 • Faglige utvikling hos de ansatte
 • Organisering av daglig drift og tjenestetilbud
 • Å gjøre tilbudet kjent for aktuelle leirskoledeltakere
 • HMS arbeid, herunder godt arbeidsmiljø og høy etisk standard
 • Kvalitet i samsvar med lovverk og kvalitetssikringssystemer
 • Budsjett og økonomisk drift innenfor budsjettrammene
 • At skolen fungerer som en viktig bidragsyter til kommunen som organisasjon
Kvalifikasjoner

Vi ønsker en leder med relevant pedagogisk utdanning og gjerne med god kompetanse innen både friluftsliv og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Det er ønskelig med ledererfaring og som:

 • ​Er engasjert og har et genuint ønske om å arbeide for vår målgruppe
 • Er utadvendt og dyktig på kommunikasjon
 • Har god innsikt i det aktuelle fagfeltet
 • Har gode samarbeidsevner
 • Aktivt sørger for god og tett dialog med brukere
 • Har meninger og ideer om hvordan leirskoletilbudet ved Fjellheimen kan videreutvikles


Personlige egenskaper og skikkethet for denne spesielle stillingen blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
 • ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning
 • Engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver og en arbeidsplass med et godt omdømme
 • Utfordrende oppgaver med muligheter for å utvikle og sette ditt preg på tjenesten
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo
Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, avtaler og regler som gjelder for Engerdal kommune.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

 

Fjellheimen Leirskole gir tilbud i friluftsliv for barn/unge og voksne med utviklingshemming, eller med lærevansker. Alle innen målgruppen kommer til skolen med ledsagere.
Naturen er det viktigste ”undervisningsrommet” ved skolen både sommer og vinter. Skolen har egen stall med hester og smådyr som er en del av undervisningen og er velutstyrt med tanke på friluftsliv for elever med funksjonsnedsettelser. Fjellheimen ligger i et naturområde som er godt egnet for denne aktiviteten.
Og skolens motto er: FRILUFTSLIV FOR ALLE.

Et opphold ved skolen varer fra mandag til fredag. Det er drift hele året (unntatt jul og påske) med undervisningsopplegg som er tilpasset årstidene. Vi har plass til grupper på inntil 30 personer pr.uke.

Skolen har 11 ansatte hvorav 4 er pedagogisk personale i tillegg til rektor. Forøvrig har skolen godt fagutdannet personell innen stall, renhold, kjøkken og vedlikehold. 

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.10.2015 00:54:35