Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Prosjektleder 50%

Av: | Emneord (los) forsiden
​​​​Vi har ledig 50% engasjement som prosjektleder i perioden 1/4-15 til 1/7-16. Søknadsfrist 31.03.2015
​ Stilling 50% engasjement som prosjektleder i perioden 1/4-15 til 1/7-16
Stillingstype/-prosent ​Engerdal kommune har over flere år arbeidet med et sentrumsutviklingsprosjekt i Engerdal. for å sluttføre dette er det behov for et engasjement som prosjektleder fram til 1/7-16. Videre er vi i gang med å skulle utarbeide planstrategi for perioden 2016-2020 som også skal inneholde planprogram for kommuneplanen. Vi ønsker å kombinere disse to oppgavene slik at det til sammen utgjør en 50% stilling i perioden.  
Søknadsfrist ​31.03.2015
Arbeidsoppgaver
Sentrumsutvikling:
Det er opprettet egen styringsgruppe for prosjektet og arbeidsoppgaver for stillingen vil være å følge opp prosjektet og gjennomføre tiltak i tråd med kommunale vedtak og føringer fra styringsgruppa. Det er utarbeidet prosjektplan med målsetninger og milepæler for prosjektet, som skal følges videre.
Prosjektleder er sekretær for arbeidet.
 
Planstrategi:
Oppgaven vil være todelt. Fram til august 2015 vil oppgavene dreie seg om evalueringer av nåværende planer og utarbeiding av faktagrunnlag, statistikker, utviklingstrekk, utfordringer, muligheter. Fra årsskiftet 2015/2016 skal selve planstrategien med planprogram for kommuneplanen utarbeides med ferdigstillelse i juni 2016. Hele prosessen skal gjennomføres med god politisk involvering og involvering fra administrativt nivå.
 
Arbeidsfordelingen mellom stillingene vil være ca 20% stilling på sentrumsutvikling og ca 30% stilling på planstrategi i løpet av engasjementsperioden, men det vil bli ulik fordeling av arbeidet igjennom året.
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav:
Erfaring fra prosjektarbeid generelt og samfunnsutvikling spesielt vil være en fordel.  Videre vil det være en fordel med en viss lokal forankring og lokalkunnskap om forholdene i kommunen.
 
Det vil ellers bli lagt stor vekt på personlig egnethet, herunder fleksibilitet og skikkethet for stillingen. Det settes krav til gjennomføringsevne og evne til å oppnå resultater innenfor en avgrenset tidsperiode. Det vil også bli lagt vekt på at den som engasjeres kan tiltrå stillingen raskt.
Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet ​Her tar man inn det man ikke har plass til andre steder
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:31:43