Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Prosjektleder landbruk - 2-årig engasjement

storfe%20på%20beite

​​​​Innen enhet for Plan, næring og teknikk søker vi en prosjektleder i 50 % stilling til gjennomføring av «Tiltaksplan for jordbruket i Engerdal».

Tiltaksplanen er et 3-årig prosjekt der målsettingen er å beholde eksisterende driftsenheter og tilrettelegge for gjenopptagelse der selvstendig drift er lagt ned, samt å bidra til at nedlagte bruk kommer for salg. Tiltaksplanen består av 8 hovedtiltak, der etableringen av et nytt jordbruksfond på kr 3,0 mill. står sentralt.

 

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 4. januar 2017.

 

​ Stilling Prosjektleder landbruk - 2-årig engasjement
Stillingstype/-prosent ​50 %
Søknadsfrist ​04.01.2017
Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer ansvar for gjennomføring av tiltaksplanen, herunder videreføring av eksisterende utviklingsprosjekter, saksbehandling tilknyttet Jordbruksfondet, faglig veiledning, nettverksbygging, utvikling av tilleggsnæringer, kompenserende tiltak tilknyttet rovdyr og utmarksbeite, samt tilrettelegging for økt omsetning av gardsbruk. Vedkommende kan ellers påregne å få ansvar for landbruksforvaltning, næringsutvikling og andre oppgaver innen enheten.
Kvalifikasjoner ​Vi søker en selvstendig person med god gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og relevant utdanning og/eller erfaring. Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
Vi kan tilby
  • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsavtale
  • Moderne IKT-løsninger og faglige nettverk med nabokommuner
Annet

Stillingen er et 2-årig engasjement, med mulighet for forlengelse.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Enhetsleder Markus Pettersen, tlf. 91514841 eller næringsutvikler Katrine Kleiven, tlf. 90134992 
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 05.01.2017 00:54:01