Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Prosjektleder koordinerende enhet

Av:
helsepersonell
Vi har ledig 1-årig engasjement i 100% stilling som prosjektleder koordinerende enhet.
Søknadsfrist 15. august 2016.
​ Stilling 1-årig engasjement prosjektleder koordinerende enhet
Stillingstype/-prosent ​100 %
Søknadsfrist ​15.08.2016
Arbeidsoppgaver
Kommunen har en koordinerende enhet, denne er det behov for å få bedre organisert og implementert i organisasjonen vår.

Vi søker derfor etter en prosjektleder for inntil et år som kan være med på å bygge opp en koordinerende enhet for miljøtjeneste, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, for personer med sammensatte behov.
Denne enheten skal blant annet ha det overordnede ansvaret med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en handlekraftig person som kan holde trykket oppe på utviklingsoppgaver. Vi ser gjerne at du har utdanning og praksis innen fagområdet du skal jobbe med. Erfaring med hvordan vi jobber i en kommune, og politisk og organisasjonsmessig forståelse vil være viktig. Det er også fint at du trives med å jobbe sammen med andre, og at du klarer å få mange personer til å være med å jobbe sammen mot felles mål. Vi vil gjerne at du har erfaring med prosjekt og prosessledelse og at du viser at du har evnen til å gjennomføre de prosjektene du setter i gang.
Arbeidet vil selvsagt være avhengig av at man har evner til å ta ansvar for å utvikle og kvalitetssikre rutiner for enheten. I tillegg vil det være nødvendig med opplæring og veiledning av tverrfaglig team.

Det må påregnes tett samarbeid med andre ansatte i hele kommunen.
Arbeidssted vil være i kontorfellesskap med helse, pleie og omsorg.

Stillingen er et 1 årig engasjement.
Vi søker en selvstendig person med stor arbeidskapasitet og relevant utdanning og/eller erfaring. Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
Vi kan tilby

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsavtale
Annet For stillingen:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Ved tilsetting må gyldig politiattest framlegges.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Kristin Opgård, tlf. 62459600/47840255
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.08.2016 00:52:31