Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Prosjektleder - Boligpolitisk strategi for Nord-Østerdal

Av: | Emneord (los) forsiden
Konsulent
​​​Det er ledig 50% engasjement fra dags dato og fram til 15.12.2015. Søknadsfristen er 01.10.14 og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling Prosjektleder - " Boligpolitisk strategi for Nord-Østerdal"
Stillingstype/-prosent 50%
Søknadsfrist ​01.10.2014
Arbeidsoppgaver ​For å styrke arbeidet med ”Boligetablering i distriktene” fikk kommunene Tynset, Tolga og Engerdal tildelt ekstra økonomiske midler for 2013 fra Hedmark fylkeskommune for å forsterke arbeidet med boligetablering.
Det er derfor ledig et 50% engasjement fra dags dato fram til 15.12.2015.

I prosjektet «Lokal samfunnsutvikling i kommunene» har boligetablering i distriktene vært et sentralt tema.  Etter initiativ fra Hedmark fylkeskommune er det igangsatt et program til en regional boligstrategi gjeldende for kommunene i Nord Østerdal samt kommunene Engerdal, Stor Elvdal og Rendalen. Hovedmålsettingen med en Boligpolitisk strategi er å identifisere og synliggjøre regionens styrker og muligheter som en plattform for utforming av en helhetlig boligpolitikk og utvikling av en Boligpolitisk Handlingsplan i den enkelte kommune. Hensikten med strategiarbeidet er å utarbeide en plan på hva som skal gjøres som et grunnlag til en boligpolitisk handlingsplan som videre skal synliggjøre hvordan tiltakene skal gjennomføres i en handlingsplan.
Kvalifikasjoner Erfaring fra prosjektarbeid generelt og samfunnsutvikling spesielt vil bli vektlagt. Videre vil det være en fordel med en lokal forankring og lokalkunnskap om forholdene i de aktuelle kommunene. Det vil også være positivt med kjennskap til statlige og regionale føringer innen boligpolitikk, og de utfordringer regionen vår har på området.

Det vil ellers bli lagt stor vekt på personlig egnethet, herunder fleksibilitet, gjennomføringsevne og evne til å oppnå resultater innenfor en avgrenset tidsperiode.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Hedmark fylkeskommune har mottatt tilskudd til prosjektet fra KMD og Engerdal kommune er bedt om å ta ansvaret for prosjektledelsen.

Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.


​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
Det er lett å like kommunen vår!
Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. Kommunen har ca.1370 innbyggere og et areal på 2 200 km2. Kommunen har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier, eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder, men også dramatikk og villskap langs elva. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet. Kommunen er veldrevet og har et godt utbygd tjenestetilbud, med høy kvalitet.
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:29:02