Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Pleie og omsorg - 37,68% fast stilling bolig

Av:
Helsepersonell
​​​​Vi har ledig 37,68 fast stilling i tilknytting til omsorgsbolig. Arbeidssted er Sømådal.  Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadskjema finner du nedenfor. Søknadsfrist 15.06.2017.
​ Stilling
37,68 % fast stilling
i turnus over 4 uker. Kveld/natt og helgearbeid må påregnes.
Stillingstype/-prosent ​37, 68 fast stilling
Søknadsfrist ​15.06.2017
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav: Det kreves tegnspråkkompetanse og kunnskap om kommunikasjon om mennesker med døvblindhet. Opplæring må påregnes. Erfaring og god kjennskap fra arbeid med døvblinde. Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Arbeidssted vil være i Sømådalen.
Dersom vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner kan søkere med annen relevant utdanning og/eller lang erfaring komme i betraktning for midlertidig tilsetting.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet


Stillingen er tilknyttet omsorgsbolig. Det er stor grad av ønsketurnus i samarbeid med de andre arbeidstakerne.

 
I henhold til HTA § 2 punkt 2.3 andre ledd har fast deltidstilsatte fortrinnsrett til utvidelse av stilling. Det forutsettes at søker har etterspurt kompetanse.
Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Vår ref


Eventuelle forespørsler kan rettes til enhetsleder Kristin Opgård på tlf. 62458600 eller koordinator i boligen Reidar Martin Steigen tlf.91302746.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.06.2017 00:52:15