Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - personalkonsulent 100 % fast - 2. gangs utlysning

Kommunehuset%20Enger

​Kommunehuset Enger

Vi har ledig en spennende 100 % fast stilling som personalkonsulent fra 2. oktober 2017. 

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 1. august 2017.

​ Stilling Personalkonsulent
Stillingstype/-prosent 100 % fast
Søknadsfrist 01.08.2017
Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt oppgaver innen personal som bl.a. innebærer:

 • Saksbehandling og sekretæroppgaver
 • Alle typer personalsaker fra tilsetting til oppsigelser:
  • overordnet personalforvaltning
  • kompetanseutvikling
  • helse, miljø og sikkerhet (HMS-koordinator)
  • pensjon, forsikring og sykelønnsordninger, IA-kontakt
  • lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
  • permisjonsordninger
  • rekruttering
  • støtte og veilede ledere
 • Enheten er i stadig utvikling som innebærer at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver
Ønskede kvalifikasjoner
 • Stillingen krever relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, som f.eks. personalforvaltning, pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • God kjennskap til kommunal forvaltning og aktuelt lov- og avtaleverk er nødvendig
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å takle mange oppgaver samtidig, i en hektisk hverdag
 • Fleksibilitet, nøyaktighet og gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det legges stor vekt på personlige egenskaper samt skikkethet for stillingen
Vi kan tilby
 • Utfordrende oppgaver og muligheter for å utvikle og sette ditt preg på kommunens tjenester
 • Stillingen vil være plassert i enheten Støtte og Utvikling , men det vil være tett samarbeid med de øvrige enhets- og virksomhetslederne
 • Vi har fleksitid her hos oss så du kan ha mulighet til å jobbe litt ekstra når det trengs, og ta litt mer fri når det passer
 • Hva du vil få i lønn ved ansettelsen avhenger av hvilken utdanning og praksis du har, og vil avklares i løpet av tilsettingsprosessen
 • Vi kan hjelpe deg med å finne et sted å bo hvis du ønsker det
 • God pensjons- og forsikringsordninger
Annet Hvis vi mener du er en vi kan tenke oss å ha med på laget vil vi innkalle deg til intervju for at vi skal bli bedre kjent med deg og du med oss. Ansettelsen vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Terje Vestad, tlf. 62 45 96 00 eller epost: tve@engerdal.kommune.no​
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


 

Om Engerdal Kommunen har ca. 1.290 innbyggere og et areal på 2.200 km2. Kommunen har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier, eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder, men også dramatikk og villskap langs elva. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet. Kommunen er veldrevet og har et godt utbygd tjenestetilbud, med høy kvalitet. Kommunen kan tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et rikt kulturliv. Her er det rimelig å bo og gode og varierte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
 
Sist oppdatert: 02.08.2017 00:53:59