Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Pedagogisk leder 40% fast stilling

Av: | Emneord (los) forsiden
Frilek%20er%20så%20mangt
​Lek i Engerdal barnehage
​​​Vi har ledig 40% fast stilling som pedagogisk leder i Engerdal barnehage.  Søknadsfrist 20. juni 2014.
​ Stilling Engerdal barnehage
Stillingstype/-prosent 40% fast stilling
Søknadsfrist 20.06.2014
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav:  Utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Dersom vi ikke får søkere med slik utdannelse kan søkere med annen relevant utdanning/praksis komme i betraktning.
 
Avlønning etter kvalifikasjoner i st.kode 7637 eller 6709.
 
Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Menn oppfordres til å søke.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
Stillingene lyses ut med forbehold om eventuelle omplasseringer.
Fortrinnsretten i hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt. 14,9(5) er gjeldende.
I henhold til hovedtariffavtalens pkt. 2.3. vil faste tilsatte i deltidsstillinger i kommunen ha fortrinnsrett til utvidelse av stilling ved fylte kvalifikasjoner.
 
Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.  
Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest. 
 
Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Engerdal barnehage v/ Wenche Kjølvang Holdbak tlf. 62 45 80 76
Vår ref ​Aktuelt saksnummer i ePhorte

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:24:27