Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Organisasjons- og samfunnsutvikler 2019

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 21.05.2019 14:20:02
Business%20plan%20tree

Vi søker etter deg som vil være med på å utvikle Engerdal videre, slik at vi får en enda bedre kommune å bo, leve og arbeide i. Vi trenger deg til å være med å bringe oss videre, både innen organisasjons- og samfunnsutvikling. Stillingen er 100 % fast og er ledig fra høsten 2019.

Søknadsfristen er 5. juni 2019 og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Organisasjons- og samfunnsutvikler
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist ​05.06.19
Arbeidsoppgaver

​I samarbeid med rådmannen og enhetslederne vil du få ansvaret for å gjennomføre større og mindre utviklingsprosjekter i kommunen. Det pågår i disse dager et prosjekt med utbygging av bredbånd i kommunen, samt videreføring av pågående stedsutviklingsprosjekter. Stillingen vil ha et særskilt ansvar for oppfølgingen av disse prosjektene. Stillingen omfatter også ansvar for kommunens planstrategi og plandokumenter.
Vi ønsker også å holde trykket oppe på vårt næringsarbeid som vi ser som en svært viktig del av samfunnsutviklingsarbeidet. Du vil derfor jobbe tett med næringskonsulenten i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner
 • ​Bachelor innen relevante fagområder – bred erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Vi ønsker oss en handlekraftig person som kan holde trykket oppe på utviklingsoppgaver. Vi ser gjerne at du har utdanning og praksis innen fagområdet du skal jobbe med
 • Erfaring med hvordan vi jobber i en kommune, og politisk og organisasjonsmessig forståelse vil være viktig
 • Erfaring med prosjekt og prosessledelse
 • Har gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Det er også fint at du trives med å jobbe sammen med andre, og at du klarer å få mange personer til å være med å jobbe sammen mot felles mål
 • Er resultatorientert og har evnen til å gjennomføre prosjektene du setter i gang
 • Arbeider selvstendig og tar ansvar for framdrift
 • Er god på administrasjon og har erfaring fra kommunal saksbehandling
Vi kan tilby
 • ​Utfordrende oppgaver og muligheter for å utvikle og sette ditt preg på Engerdalssamfunnet og kommunens tjenester
 • Stillingen er p.t. plassert i enheten Støtte og utvikling. Det arbeides med å se på muligheter for å opprettet en egen «Utviklingsvirksomhet», der vi samler flere medarbeidere med beslektede arbeidsoppgaver
 • Vi har fleksitid her hos oss så du kan ha mulighet til å jobbe litt ekstra når det trengs, og ta litt mer fri når det passer
 • Hva du vil få i lønn ved ansettelsen avhenger av hvilken utdanning og praksis du har, og vil avklares i løpet av tilsettingsprosessen
Annet Hvis vi mener du er en vi kan tenke oss å ha med på laget vil vi innkalle deg til intervju. Ansettelsen vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson

​Er du en person som tørr, vil og kan? Ta da kontakt med enhetsleder Terje Vestad på tlf.nr. 95 80 50 99. Du når oss også ved å sende en e-post til tve@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 06.06.2019 00:53:25