Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Morsmålslærer - 2-språklig faglærer i arabisk, somali, farsi, dari

Lærer%20med%20elever

​​​​Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1-10 skole med ca. 160 elever. Skolens visjon er «stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt». Skolen er opptatt av kommunikasjon, inkludering, godt sosialt samspill, trivsel og læring for alle. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som fokuserer på elevenes beste, vektlegger læring, samarbeid og pedagogisk utvikling.

For undervisning for minoritetsspråklige elever ved skolen er det med snarlig tiltredelse t.o.m. 30.06.2018 ledig følgende midlertidige stilllinger:

​ Stilling 1. 11,6 % midlertidig morsmålslærer/to-språklig faglærer i arabisk
2. 11,6 % midlertidig morsmålslærer/to-språklig faglærer i somali
3. 11,6 % midlertidig morsmålslærer/to-språklig faglærer i farsi/dari
Stillingstype/-prosent ​11,6 %
Søknadsfrist ​31.01.2018
Arbeidsoppgaver ​Morsmålslærer
Kvalifikasjoner

​Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen, jf. kompetansekrav i Opplæringsloven. Søkere som ikke har slik kompetanse, må ha godt dokumentert allmennutdanning.

De som tilsettes som morsmålslærere/tospråklige faglærere må kunne beherske godt både et av de ønskede morsmålene og norsk skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

Vi søker lærere som:

  • har god faglig kompetanse
  • er dyktige og tydelige voksne/klasse- og gruppeledere
  • er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
  • aksepterer å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform og overordnede planer
  • er gode samarbeidspartnere
  • kan jobbe selvstendig og strukturert
  • er interessert i og ser, støtter og utfordrer elevene
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktpersoner ​Rektor Nils Helge Myre, tlf. 61021210 eller Assisterende rektor Elin Østvang, tlf. 61021211.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 01.02.2018 00:50:46