Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Miljøterapeut 90 % vikariat - Habilitering og Avlastning

Barn%20med%20papirhjerte

Vi har ledig for snarlig tiltredelse 2 x 90 % årsvikariater som miljøterapeut ved Habilitering og Avlastning på Drevsjø.

Stillingen går ut på å bistå ulike brukere i det daglige. Brukerne har primært fysisk/psykisk funksjonshemming av ulik grad. Kommunen har boliger spredd i kommunen, der det vil være behov for å utføre et vidt spekter av oppgaver. Sentralt vil være det å skape rammer og forutsigbarhet for brukeren. Sikre mestring i hverdagen og trygghet. Det vil primært jobbes inn mot en bolig. Vi jobber i team i boligen og har et sterkt fokus på å sikre tverrfaglighet og riktig fokus, systematiserer og evaluerer arbeidet. Det vil være en god del selvstendig jobbing men også tett samarbeid med fagansvarlig.

Søknadsfristen er 15. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Miljøterapeut
Stillingstype/-prosent 90 % vikariat x 2
Søknadsfrist 15.05.2018
Arbeidsoppgaver
 • ​Bistå ulike brukere i det daglige
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak etter Helse- og Omsorgstjenesteloven
 • Jobbe strukturert, målrettet og faglig, men også noe administrativt
 • Fokus på registreringer og kartlegging
 • Journalføre i Profil journal system
 • Andre oppgaver etter delegasjon
 • Ansvarsvakt som innebærer noe administrative oppgaver
Kvalifikasjoner
 • ​3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning
 • Vernepleiere oppfordres til å søke
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Interne søkere i kommunen vil kunne ha et fortrinn
 • Gode norsk kunnskaper
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi kan tilby
 • ​Et arbeidsmiljø der faget står i fokus
 • Brukerorientert miljø med systematisk arbeid
 • Ansvarsvakt med varierte oppgaver for personlig utvikling og erfaring
 • Stillingen følger 8 ukers turnus på dagtid og kveld. Det jobbes langturnus med lange friperioder
Annet

I henhold til HTA § 2.3 andre ledd har fast deltidstilsatte fortrinnsrett til utvidelse av stilling. Det forutsettes at søker har etterspurt kompetanse. Likeledes vil interne søkere med fortrinnsrett gå foran jmf AMLs §14.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For stillingene gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Leder for miljøtjenesten Geir Bråten Rekve, tlf. 466 87 617.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.05.2018 00:54:51