Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Medlem til det kommunale rovviltfellingslaget

Av:
nærbilde ulv
Engerdal kommune har behov for 10 - 12 nye medlemmer til rovviltfellingslaget. Medlemmene må være tilgjengelig gjennom sommerhalvåret. Hvis for få innenbygdsboende er aktuelle, kan det også oppnevnes utenbygds medlemmer. Søknadfrist 15. juni 2017.
​ Stilling Medlem til det kommunale rovviltfellingslaget
Stillingstype/-prosent
Medlemmene skal ved ekstraordinære situasjoner bistå ved felling av fredet rovvilt, etter at fellingstillatelse er gitt. Fellingslaget forplikter seg til å følge gjeldende lover og regler for felling av fredet rovvilt.
Søknadsfrist 15.06.2017
Arbeidsoppgaver ​Medlemmene av fellingslaget forplikter seg til å delta i eventuelle opplæringstilbud så langt det praktisk lar seg gjøre. De som engasjeres forplikter seg til å følge retningslinjer for rovviltfellingslaget i henhold til avtale.
Kvalifikasjoner


Kvalifikasjonskrav: Erfaring og kunnskap om vilt og rovviltforvaltning. Erfaring fra liknende arbeid vil være av betydning ved ansettelse.

Personlige egenskaper: Samarbeidsvilje, lojalitet og inneha tillit tillegges stor vekt ved ansettelse.

Dokumentasjonskrav: Jegeravgiftskort og våpenkort.

Vi kan tilby

​Dokumentasjonskrav: Jegeravgiftskort og våpenkort.

Laget settes sammen av kvaliteter og personlige egenskaper uavhengig av kjønn.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Godtgjør i henhold til avtale.

Annet
Vår ref

Spørsmål vedrørende rovviltfellingslaget rettes til Tommy Nygård , tlf. 400 24 901.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 15.06.2017 00:52:25