Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledige undervisningsstillinger skoleåret 2018-19

lærer foran elever
Vi har ledig et uspesifisert antall lærerstillinger på Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2018/19. Søknadsfrist 23.04.2018
​ Stilling Uspesifisert antall undervisningsstillinger
Stillingstype/-prosent ​Vikariater for skoleråret 2018/19, men for tiden ingen faste stillingshjemler
Søknadsfrist ​23.04.2018
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper.


Vi søker lærere som:

- er dyktige, trygge og tydelige klasseledere
- er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
- vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever
- ser, støtter, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte
- har godkjent lærerkompetanse og god faglighet
- er bevisste på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er løsningsorienterte og gode samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner.

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter, som bl.a. lesing, skriving og regning i alle fag, samt digitale ferdigheter.
Det er denne gang spesielt behov for søkere med godkjent kompetanse i følgende fag fra 1.-10. årstrinn:
engelsk, norsk, samfunnsfag, naturfag, samt mat og helse.

Skolen har også behov for spesialpedagogisk kompetanse og godkjent kompetanse for undervisning i særskilt, grunnleggende norsk for fremmedspråklige elever.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.
Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
Vår ref

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Nils Helge Myre på tlf. 61021210 og/eller ass.rektor Elin Østvang på tlf. 61021211.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

 

Engerdal barne- og ungdomsskole


Engerdal barne- og ungdomsskole er flerkulturell 1 – 10 skole med ca. 164 elever. Vi vektlegger faglig utvikling i en kultur for læring, forebyggende arbeid mot mobbing med trivsel og trygghet for elevene, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Skolen har tidligere arbeidet med det nasjonale utviklingsprosjektet Ungdomstrinn i Utvikling og avslutter våren 2018 det nasjonale Læringsmiljøprosjektet. Skolen har også deltatt i det regionale prosjektet Læringslyst, og deltar nå i FoU-prosjektet Kultur for læring i Hedmark.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 04.05.2018 09:51:00