Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledige lærerstillinger

Av: | Emneord (los) forsiden
Lærer%20med%20elever
​​​​​​​​Et uspesifisert antall undervisningsstillinger vil bli ledig for skoleåret 2015/2016, med tilsetting fra 01.08.2015. Dersom faste hjemler blir frigitt vil det være mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist 31.03.2015
​​
​ Stilling Ledige lærerstillinger
Stillingstype/-prosent ​Et uspesifisert antall undervisningsstillinger vil bli ledig for skoleåret 2015/2016
Søknadsfrist ​31.03.2015
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner ​Personlige egenskaper.

Vi søker lærere som:

- er dyktige og tydelige klasseledere
- er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er gode samarbeidspartnere
- ser, støtter og utfordrer elevene
- har god faglig kompetanse


Kvalifikasjoner.
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger vekt på god kjennskap til metodisk lese- og skriveopplæring, regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper.
Fag som spesielt skal dekkes fra 1.-10. årstrinn er, engelsk, norsk, naturfag, kroppsøving, mat og helse. Skolen har behov for spesialpedagogisk kompetanse

Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.
Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.


​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 11:56:52