Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledige lærerstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole

Av:
Sommerbilde fra EBUS
Et antall uspesifiserte stillinger for lærere vil bli ledig ved EBUS for skoleåret 2017/2018, med tilsetting fra 01.08.2017. Søknadsfrist 20.04.2017.
​ Stilling Lærerstillinger
Stillingstype/-prosent ​Et antall uspesifiserte stillinger for lærere vil bli ledig for skoleåret 2017/2018, med tilsetting fra 01.08.2017. Dersom faste hjemler blir frigitt kan det være mulighet for fast ansettelse.
Søknadsfrist ​01.04.2017
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Personlige egenskaper:
Vi søker lærere som:
- er dyktige og tydelige klasseledere
- er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er gode samarbeidspartnere
- ser, støtter og utfordrer elevene
- har god faglig kompetanse

Kvalifikasjoner lærere:
Vi trenger søkere med godkjent lærerkompetanse, da særlig med fagkompetanse og erfaring innen spes.ped, norsk for minoritetsspråklige, norsk for øvrig og engelsk. Søkere må gjerne i tillegg også ha et eller flere av fagene naturfag, friluftsliv, musikk, mat og helse, kunst og håndverk eller matematikk.

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.
Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet  
Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1 – 10 skole med ca. 175 elever. Skolens visjon er «stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt». Skolen er opptatt av kommunikasjon, inkludering, godt sosialt samspill, trivsel og læring for alle. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som fokuserer på elevenes beste, vektlegger læring, samarbeid og pedagogisk utvikling.
Vår ref

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Elin Petershagen Åsbø, tlf. 62 45 82 61

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
 
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 20.04.2017 00:50:32