Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Ledig stilling: virksomhetsleder institusjon 100 % fast - Helse og velferd

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 27.03.2019 11:52:57
Mann%20sykepleier%20tabletter

​​​​Innen enhet for Helse og velferd har vi ledig for snarlig tiltredelse, virksomhetsleder for institusjon. Stillingen er 100 % fast.

Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Virksomhetsleder på institusjon
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist ​16.04.2019
Arbeidsoppgaver
 • ​Ansvar for den daglige driften av virksomheten, og for virksomhetens målsetting og kvalitet
 • Personalansvar, herunder oppfølging og tilrettelegging for ansatte ved behov
 • Medansvar for budsjett og regnskap
 • Medansvar for organisasjonsutvikling
 • Ansvar for internkontroll og dokumentasjon
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomhetene og til felles resultat for enheten
 • Samarbeide med tjeneste-tildeler
 • Være en bidragsyter til et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Utvikle og fordele de ansattes kompetanse etter behov
 • Sørge for løpende informasjon til ansatte, og at de er kjent med brukernes rettigheter og klageadgang
 • Delegert ansvar for korttidsengasjementer i henhold til fastsatte retningslinjer (personale)
 • Ansvar for IA oppfølging i virksomheten
 • Ansvar for pasientskader i henhold til regelverket
 • Ansvar for kontinuerlig vurdering og kvalitetssikring for beboerne
 • Ansvar for kjøkken, renhold og vaskeri
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant yrkeserfaring innen offentlig virksomhet
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi ønsker oss en leder som har disse kvalifikasjonene:

 • Lederutdanning i administrasjon/økonomi/ledelse, samt ledererfaring vektlegges
 • Det er også ønskelig med videreutdanning innenfor geriatri, demens eller palliativ behandling
 • Har engasjement og interesse for integrerte tjenester som tar pasient og pårørende på alvor
 • Har gode IT-kunnskaper
 • Er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Er en motivator og relasjonsbygger og samarbeidsevner til kolleger og samarbeidspartnere
 • Har gode kommunikasjonsevner og behersker muntlig og skriftlig norsk godt
 • Er kreativ og kan bidra til nytenkning og utviklingsarbeid
 • Kan arbeide selvstendig
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
 • Lønn etter avtale
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Lage Trangsrud, tlf 930 504 36 eller epost: lage.trangsrud@engerdal.kommune.no​ eller enhetsleder Grete Tvenning, tlf. 400 24 971 eller epost: grete.tvenning@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

Enheten Helse og velferd ledes av en enhetsleder. 4 virksomheter er underlagt enhetslederen. Virksomhetene er inndelt slik: Forebyggende rehabilitering, Institusjon, Habilitering/avlastning, legetjenesten. Disse 4 ledes av en virksomhetsleder på hver virksomhet. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 17.04.2019 00:53:44