Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - undervisningsstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020-2021

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 06.04.2020 09:14:33
ebus

​Engerdal barne- og ungdomsskole.

​For skoleåret 2020/2021 har vi ledig et uspesifisert antall midlertidige undervisningsstillinger med tilsetting fra 01.08.2020.

​ Stilling Undervisningsstillinger for skoleåret 2020/2021
Stillingstype/-prosent ​Inntil 100 % midlertidige stillinger
Søknadsfrist ​20. april 2020
Arbeidsoppgaver ​Undervisning m.m.
Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker at du har godkjent undervisningskompetanse til å arbeide i grunnskolen
 • Vi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i alle fag, samt gode digitale ferdigheter
 • Fag som ønskes dekket er engelsk, norsk, musikk og kunst- og håndverk
 • Skolen har også behov for spesialpedagogisk kompetanse, og kompetanse i undervisning av minoritetsspråklige i særskilt norskopplæring
 • Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn
 • Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Personlige egenskaper

Vi søker lærere som:

 • er dyktige og tydelige klasseledere
 • er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
 • vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever
 • ser, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte
 • har god faglig kompetanse
 • er bevisste på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen
 • er gode samarbeidspartnere
 • ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson​Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte skolens rektor Lise N Risbakken på tlf. 970 67 243 eller ass.rektor Elin Østvang på tlf. 909 55 798.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter denne modellen:
Rådmannsnivå med en kommunedirektør og 2 kommunalsjefer og et antall virksomhetsledere. 

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.-10. skole med ca. 140 elever. Vi vektlegger faglig utvikling, forebyggende arbeid mot mobbing med trivsel og trygghet for elevene, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Skolen deltar i det regionale prosjektet Kultur for læring i Hedmark.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.270 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.04.2020 00:50:36