Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - medlem rovviltfellingslag

Av:
ulv
​​​​Vi søker medlemmer til kommunalt rovviltfellingslag. Søknadsfrist 01.05.2018.  Benytt elektronisk søknadsskjema.
​ Stilling

Medlem i kommunalt rovviltfellingslag


Engerdal kommune ble i 2017 med i et interkommunalt samarbeid med kommunene: Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Prosjektet heter per dags dato; «PROFESJONALISERING AV KOMMUNALE ROVVILTFELLINGSLAG». Prosjektets varighet er i første omgang 2017-2020.

Prosjektet skal satse på blant annet kurs, treningssamlinger, samarbeid om utvikling av hundeekvipasjer, kvalitetssikring av forsikringer og avtaler og samkjøring av beredskap. Prosjektet skal med dette høyne de kommunale fellingslagenes kompetanse, ivareta deres sikkerhet og arbeidsvilkår, og slik bidra til å optimalisere muligheten for vellykket skadefelling av rovdyr når slik fellingstillatelse utstedes fra det offentlige. I tillegg skal prosjektet bidra til en styrket dialog mellom Fylkesmannen i Hedmark og de involverte kommunene og fellingslag.

Kommunene i prosjektet presiserer at det er nødvendig å fortsette med egne kommunale fellingslag, men ønsker prosjektet for overordnede tiltak som kan motivere og styrke kompetansen i lagene.

Engerdal kommune har derfor behov for 10 til 12 medlemmer til rovviltfellingslaget.

Medlemmene skal ved ekstraordinære situasjoner bistå ved felling av fredet rovvilt, etter at fellingstillatelse er gitt. Fellingslaget forplikter seg til å følge gjeldende lover og regler for felling av fredet rovvilt.

Medlemmene av fellingslaget forplikter seg til å delta i eventuelle opplæringstilbud så langt det praktisk lar seg gjøre. De som engasjeres forplikter seg til å følge retningslinjer for rovviltfellingslaget i henhold til avtale.

Stillingstype/-prosent
Engasjementet er midlertidig, og gjelder ut 2019.
Søknadsfrist ​01.05.2018
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner


Kvalifikasjonskrav: Erfaring og kunnskap om vilt og rovviltforvaltning. Erfaring fra liknende arbeid vil være av betydning ved ansettelse.

Personlige egenskaper: Samarbeidsvilje, lojalitet og inneha tillit tillegges stor vekt ved
ansettelse.

Dokumentasjonskrav: Jegeravgiftskort og våpenkort.​

Vi kan tilby
Annet


Laget settes sammen av kvaliteter og personlige egenskaper uavhengig av kjønn.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.


Godtgjør i henhold til avtale.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.05.2018 00:50:20