Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - kommunalsjef Helse og Oppvekst - 2. gangs utlysning

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 04.03.2020 13:19:01
Ved%20Femund%20mellom%20Sorken%20og%20Femundsenden

​​​Nyopprettet topplederstilling i Engerdal kommune er ledig for deg som ønsker å ha en posisjon og mulighet til å påvirke vårt helse- og oppveksttilbud gjennom samhandling og utvikling av tjenesteområdene Helse og Oppvekst.

Engerdal kommune har fokus på lederstruktur, måldefinering og måloppnåelse. Hensikten er gjennom mål- og resultatstyring å oppnå effektivisering og reduserte kostnader i tjenesteproduksjonen. Kommunalsjefene er medlemmer av rådmannens ledergruppe og utøver den strategiske ledelsen innen sitt område på vegne av rådmannen. Kommunalsjefene får en sentral rolle i den videre omstillingsprosessen; jf. kommunestyrets vedtak.

Søknadsfristen er 18. mars 2020.

Dette er 2. gangs utlysning.

 

​ Stilling Kommunalsjef Helse og oppvekst
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist 18.03.20
Arbeidsoppgaver

Kommunalsjef for Helse og oppvekst får ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomhetsområder:

 • Helse og velferd: legesenter, helsestasjon, institusjon, forebyggende rehabilitering og habilitering og avlastning
 • Oppvekst: grunnskolen, voksenopplæring, kulturskolen, barnehagene og Fjellheimen Leirskole

Stillingens hovedarbeidsområder omfatter:

 • Styre og lede to store enheter i kommunen med faglig, økonomisk og personalmessig ansvar
 • Initiere utviklingsarbeid innenfor egen sektor med samarbeid mellom sektorens ulike fagområder
 • Sørge for at saker som legges fram for politiske organer er godt utredet
 • Iverksette og implementere politiske vedtak
  Samarbeid med eksterne interessenter og aktører lokalt, regionalt og nasjonalt ​
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå samt erfaring fra ett eller flere av virksomhetens fagområder
 • Du har lederutdanning og/eller ledererfaring fra offentlig sektor og gjerne fra strategisk toppledernivå
 • Du har kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • For søkere med lang/bred erfaring fra offentlig sektor, vil utdanningskravet kunne fravikes
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi ønsker en kommunalsjef som:

 • Er en trygg, lyttende, tydelig og synlig leder
 • Er inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert
 • Evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og som handler deretter Evner å prioritere, og som klarer å dra sammen komplekse saksfelt og plukke ut de viktigste elementene
 • Evner å innta et helhetsperspektiv og bidrar til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder
 • Erfaring fra et av fagområdene vil være en fordel
Vi kan tilby
 • ​En spennende og krevende lederstilling
 • Gode muligheter til å påvirke utviklingen av Engerdal kommune og kommunens tjenestetilbud
 • En dynamisk organisasjon med høyt kompetente medarbeidere
 • Gode betingelser – lønn etter avtale
Annet
 • Det er 6 måneders prøvetid i stillingen
 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Engerdal kommune
 • Engerdal kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

SøknadsskjemaVi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Elektronisk søknad

Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunedirektør Terje Vestad, tlf. 62 45 96 00. ​
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.268 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 19.03.2020 00:52:42