Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig lærerstillinger EBUS

Av:
lærer foran elever
Fra 01.08 er det for skoleåret 2018-2019 ledig et 100 % årsvikariat som lærer. Det er også inntil 30 % ledig vikariat som lærer ut oktober-november. Videre kan det bli et noe mindre, uspesifisert antall lærerstillinger ledig i løpet av sommeren og tidlig høst.
​ Stilling Årsvikariat lærer + deltidsstillinger vikariat
Stillingstype/-prosent ​100 % + 30 % + uspesifisert
Søknadsfrist ​13.07.2018
Personlige egenskaper.

Vi søker lærere som:

- er dyktige, trygge og tydelige klasseledere
- er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
- vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever
- ser, støtter, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte
- har godkjent lærerkompetanse og god faglighet
- er bevisste på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er løsningsorienterte og gode samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner ​Kvalifikasjoner.
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter, som bl.a. lesing, skriving og regning i alle fag, samt digitale ferdigheter.
Det er spesielt behov for søkere med godkjent kompetanse i norsk og engelsk, samt noe naturfag. Skolen har også behov for kompetanse og erfaring innen spesialpedagogisk undervisning, samtkompetanse og erfaring innen særskilt norskopplæring er også en fordel.

Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
Kontakt:

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Nils Helge Myre på tlf. 95931759 og/eller ass.rektor Elin Østvang på tlf. 90955798. Elin Petershagen Åsbø på tlf: 41623255.
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 13.07.2018 00:50:11