Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling som leder for Oppvekst - 2. gangs utlysning

Skolebarn

Vi har ledig 100 % fast stilling som leder for Oppvekst og søker deg som har lyst, vilje og evne til å tenke kvalitet, endring og utvikling - og som ønsker å være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Engerdal.

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 25. september 2016.

​ Stilling Leder for Oppvekst
Stillingstype/-prosent 100 % fast stilling
Søknadsfrist ​25.09.16
Arbeidsoppgaver ​Lederen for Oppvekst har ansvaret for å videreutvikle oppvekstsektoren sammen med våre rektorer og barnehagestyrere. Som leder for oppvekstsektoren vil du få ansvaret for Engerdal barne- og ungdomsskole, Drevsjø og Engerdal barnehager, voksenopplæringen, kulturskolen, Fjellheimen leirskole og ungdomsklubben. Du vil sammen med rektorer og styrere ha et overordnet ansvar for at enheten leverer de resultatene vi ønsker. Vi er opptatt av kvalitet og utvikling, og samarbeider tett med de andre kommunene i Sør-Østerdalsregionen inne kvalitetsutvikling av skole og barnehager. Vi forventer også at du styrer økonomien på en god måte, så her vil du kunne få bryne deg på mange spennende områder som gjør arbeidsdagene utfordrende og varierte.

Som leder for Oppvekst vil du være med i kommunens ledergruppe sammen med rådmannen og de øvrige 5 enhetslederne. Vi i ledergruppa skal jobbe for at Engerdalssamfunnet skal utvikle seg videre og for at våre innbyggere og besøkende skal få gode tjenester. Skal vi få til dette kreves det at vi jobber for dette sammen og hver for oss. Som leder skal du også sørge for at de du er leder for drar lasset i fellesskap og jobber mot et omforent mål. Samtidig må vi også sørge for å ha kontroll på økonomien slik at vi ikke kommer helt på ville veier, og ikke minst skal vi trives sammen og ha det bra på jobb.
Kvalifikasjoner ​Vi ønsker at du har pedagogisk utdanning og erfaring fra oppvekstsektoren. Videre vil det være en fordel om du har kunnskap om økonomistyring og, om politiske og administrative styringssystemer i en kommune. Det er heller ingen ulempe om du har vært leder før og vet hva det vil si å lede andre. Vi ønsker at du er utviklingsorientert og har lyst og evne til å gjennomføre prosjekter som gir våre barn og unge et enda bedre oppveksttilbud. Det er også viktig at du trives med å jobbe sammen med andre, og at du klarer å få de du jobber sammen med til å jobbe i lag på en god måte.

Utover det med utdanning og erfaring er det svært viktig for oss at du er en person som både passer til å være leder og som passer inn på laget vårt. Dine personlige egenskaper er derfor svært viktig og at du er skikket for denne stillingen.
Vi kan tilby
  • ​Du vil få lønn som leder iht i Hovedtariffavtalens kapitel 3. Hva du vil få i lønn ved ansettelsen avhenger av hvilken utdanning og praksis du har, men lederlønningene på dette nivået hos oss starter på i overkant av kr 600.000,- år.
  • Du vil få delegert alt ansvar innen egen enhet og vil ha totalansvaret for personalet, økonomi og resultater.
  • Utfordrende oppgaver og muligheter for å utvikle og sette ditt preg på oppvekstsektoren i Engerdal.
  • Selv om du har ansvaret for din egen enhet vi du få støtte fra de andre enhetene og fra personal og økonomiavdelingen eller fra andre når du trenger det.
  • Vi har fleksitid her hos oss så du kan ha mulighet til å jobbe litt ekstra når det trengs, og ta litt mer fri når det passer. Som leder får du også inntil 10 ekstra fridager hvert år som kompensasjon for overtid og møtevirksomhet.
  • Vi kan hjelpe deg med å finne et sted å bo hvis du ønsker det
Annet

Hvis vi mener du er en vi kan tenke oss å ha med på laget vil vi innkalle deg til intervju slik at vi blir litt mer kjent med deg og du med oss. Ansettelsen vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.


Vi gjør deg oppmerksom på at vi vil kunne bruke CV’n din som utvidet søkerliste.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Rådmann Håvard Haug, tlf. 97745103, epost: hha@engerdal.kommune.no 
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. Kommunen har ca.1.300 innbyggere og et areal på 2 200 km2. Kommunen har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier, eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder, men også dramatikk og villskap langs elva. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet. Kommunen er veldrevet og har et godt utbygd tjenestetilbud, med høy kvalitet.
 
Sist oppdatert: 26.09.2016 00:52:11