Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Lærlingeplass

Av: | Emneord (los) forsiden
Vi har ledig en lærlingeplass enten i helsefag eller barne- og ungdomsarbeider.  Vi vil du skal søke elektronisk og søknadsfrist er 27.03.2015.
​​​​​
​ Stilling Lærlingeplass
Stillingstype/-prosent
Søknadsfrist ​27.03.2015
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Kvalifikasjoner:
 
Krav:   Du bør ha fullført VG2 i relevante fag  våren 2015.
 
 I lærlingeperioden må  lærlingen være innstilt på å utvikle evne til
·         å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status
·         å være seg bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
·         å samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
·         å bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid og sunt kosthold
·         å synliggjøre konsekvensene av valg, løse konflikter, være voksenmodell og tydeliggjøre grenser
·         å arbeide etter prinsipper for helse, miljø, og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
·         Utøvelsen av faget krever politiattest.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
Andre opplysninger
·         Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
·         Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
·         Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler. 
  • Lønn etter regulativ som lærling
·         Vi har lang erfaring med å ta imot lærlinger, og du vil bli tatt godt imot.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.


​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Vi ser gjerne at du også sender vitnemål og/eller karakterutskrift fra videregående og av. andre attester.  Referanse fra praksisplass eller andre sommerjobber er en fordel.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:21:10