Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Lærling

Av: | Emneord (los) forsiden
​​​​Det er ledig en lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefagarbeiderfaget fra august 2014. Vi vil att dere søker elektronisk. Søknadsfristen er 31.07.14
​ Stilling Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefagarbeiderfaget
Stillingstype/-prosent 100 %
Søknadsfrist ​31.07.14
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner

​• Godkjent kompetansebevis i helsefag eller barne -og ungdomsarbeiderfaget

Personlige egenskaper
Lærlingen bør kunne:

• å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status
• å være seg bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
• å samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
• å bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid og sunt kosthold
• å synliggjøre konsekvensene av valg, løse konflikter, være voksenmodell og tydeliggjøre grenser
• å arbeide etter prinsipper for helse, miljø, og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
• Utøvelsen av faget krever politiattest.

 

Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. Kommunen har ca.1350 innbyggere og et areal på 2 200 km2. Kommunen har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier, eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder, men også dramatikk og villskap langs elva. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet. Kommunen er veldrevet og har et godt utbygd tjenestetilbud, med høy kvalitet.

Annet Andre opplysninger
• Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
• Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
• Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler. 
• Lønn etter regulativ som lærling
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.


​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​ Lærlingekoordinator Ingeborg Frank, mobil 99027966
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:17:35