Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledige lærerstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole

ebus

​Engerdal barne- og ungdomsskole

Ved skolen er det fra og med 01.01.2017 t.o.m. 31.07.2017 ledig:
 
1. 20 % midlertidig lærer, fortrinnsvis i fagene musikk på barnetrinnet, noe samfunnsfag/naturfag.

2. 20 % midlertidig morsmålslærer/tospråklig faglærer (fortrinnsvis dari/farsi, alternativt arabisk dersom ingen med dari/farsi søker). Dersom ingen søkere melder seg, kan 80 %-stillingen utvides med disse 20 %-ene i samme tidsrom.

3. 80 % midlertidig lærer i særskilt grunnleggende norskopplæring for minoritetsspråklige på tvers av alderstrinn.

 

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 9. desember.

​ Stilling Lærerstillinger
Stillingstype/-prosent 20%-80%
Søknadsfrist 09.12.2016
 Personlige egenskaper

Vi søker lærere som:

  • er dyktige og tydelige klasseledere
  • er fleksible, utviklingsorienterte og engasjerte
  • ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
  • er gode samarbeidspartnere
  • ser, støtter og utfordrer elevene
  • har god faglig kompetanse
Kvalifikasjoner

​Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.

Det er ønskelig med musikk, norsk og/eller norsk som andrespråk i fagkretsen.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Rektor Elin Petershagen Åsbø, tlf. 62 45 82 61.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1-10 skole med ca. 170 elever. Skolens visjon er «stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt». Skolen er opptatt av kommunikasjon, inkludering, godt sosialt samspill, trivsel og læring for alle. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som fokuserer på elevenes beste, vektlegger læring, samarbeid og pedagogisk utvikling.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 10.12.2016 00:55:16